• Archief BDU

Reconstructie Roosendaalseweg afgerond

PUTTEN De werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie van de Roosendaalseweg en het aanbrengen van de voetgangersoversteekplaats in de Engweg zijn inmiddels afgerond, meldt de gemeente Putten. Met de herinrichting is de verkeersveiligheid verbeterd. Zo is de inrichting van de Roosendaalseweg in overeenstemming gebracht met het regiem van een erftoegangsweg en de geldende maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Ook wordt door de nieuwe inrichting van de Roosendaalseweg beter benadrukt dat verkeer van rechts voorrang heeft.

Bij de herinrichting is de rijweg versmald naar vijf meter en zijn de fietssuggestiestroken verwijderd. Bij de kruisingen zijn plateaus van betonklinkers aangebracht en ter hoogte van de Korenbloemstraat en de Groene Scheg zijn verhoogde voetgangersoversteekplaatsen aangebracht. Bij de Groene Scheg is de fietsoversteek in de voorrang gebracht. Tot slot zijn de vervallen bushaltevoorzieningen verwijderd en zijn parkeervakken langs de rijweg aangebracht.

Ook in de Engweg is, onder andere voor de bewoners van het zorgcentrum De Schauw, een verhoogde voetgangersoversteekplaats aangebracht, waarbij de weg in twee delen kan worden overgestoken.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. uit Elburg en zijn gerealiseerd met een subsidie van de provincie Gelderland, in het kader van het programma Mobiliteit 2013 - BDU.

Uiteraard is verkeersveiligheid niet uitsluitend het gevolg van de inrichting van de weg. Wij verwachten dat de weggebruiker zijn/haar gedrag aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Voor de Roosendaalseweg betekent dit o.a. een snelheid van maximaal 30 km/uur, voorrang verlenen aan verkeer van rechts, voorrang verlenen aan de voetgangers op de voetgangersoversteekplaatsen en aan de fietsers bij de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Groene Scheg. Op deze wijze zorgen we samen voor meer veiligheid in Putten.

Aansluitend aan de herinrichting van de Roosendaalseweg wordt in het voorjaar van 2017 gestart met de groenrenovatie langs de Roosendaalseweg. Daarnaast willen we in januari 2017 het doodlopende klinkerweggetje ter hoogte van de huisnummers 2 tot en met 12 herstraten.