• Archief BDU

Reconstructie Zuiderzeestraatweg-Oost van start

PUTTEN Het bedrijf Schagen Infra uit Hasselt is maandag gestart met de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg-Oost in Putten. Hierin is ook de aanleg van een fietspad opgenomen. De werkzaamheden duren tot eind december.

Wijnand Kooijmans

De gemeenteraad van Putten heeft op 30 juni 2016 al een besluit genomen over de reconstructie van dit gedeelte van de weg. Het vrijliggende fietspad wordt aangelegd tussen de grens van de bebouwde kom en de Vanenburgerallee.

FIETSPAD Inmiddels is het bestemmingsplan voor de aanleg van het fietspad onherroepelijk en zijn de benodigde gronden aangekocht. Met een bewoner van een woning aan de Zuiderzeestraatweg is een overeenkomst gesloten over natuurcompensatie. Ook zijn de benodigde bomen gekapt.

SUBSIDIE In totaal heeft de gemeente vijf aannemers uitgenodigd voor de aanbesteding. Het bedrijf uit Hasselt kwam hierbij als goedkoopste uit de bus. De Zuiderzeestraatweg-Oost maakt onderdeel uit van het Gelders Fietswerknet. Dat maakt dat subsidie is aangevraagd bij de provincie Gelderland. Het gaat om maximaal 247.500 euro.

AFGESLOTEN Voor de uitvoering van het werk is de Zuiderzeestraatweg tussen de Cleenhorsterweg en de Vanenburgerallee afgesloten. Het wegvak tussen de spoorwegovergang en de inrit bij Benegas gaat enkele weken dicht. Er zijn afspraken gemaakt de overlast tot een minimum te beperken.

WEGDEK Het wegdek in de spoorwegovergang wordt in de nachtelijke uren vervangen. Hierover vindt overleg met ProRail plaats over het niet laten rijden van treinen in de nachtelijke uren. De parkeerplaatsen aan beide kanten van het station blijven beperkt toegankelijk. Deze zijn te bereiken via de Stationsstraat en Cleenhorsterweg. Woningen en bedrijven blijven de meeste tijd bereikbaar. Wanneer dit voor een korte periode niet het geval is, worden zij hierover tijdig geïnformeerd door de toezichthouder (Tjeerd Krist) of de aannemer.

Putten steekt zelf 628.000 euro in de reconstructie. Dat maakt dat het werk binnen het al eerder beschikbaar gestelde krediet van bijna 1,2 miljoen blijft.