• Santa3/Pixabay

Putten steekt 174.000 euro in vernieuwing skatebaan

PUTTEN De vernieuwde skatebaan in Putten komt er. Alleen de fractie van Gemeentebelangen stemde tegen. Robin Hoogendijk staat wel achter een skatebaan voor jongeren, maar liever zou hij een goedkopere variant zien.

Wijnand Kooijmans


Initiatiefnemer Gavin Meijer gaf aan al twee jaar te wachten maar dat er nu een plan ligt dat er goed uitziet. ,,Het zou zonde zijn als dit niet doorgaat. Er is toch al weinig te doen voor kinderen en jongeren in Putten. Terwijl er de kritiek is dat ze weinig buiten komen. Met de nieuwe skatebaan vinden ze weer iets leuks in Putten." Volgens Meijer heeft hij geen ruzie met zijn mede-indiener van het burgerinitiatief. Ook zijn de jongeren volgens hem bereid, in samenspraak met de gemeente, te kijken welk onderhoud zij voor hun rekening kunnen nemen.

Wim van de Koot (CDA) vindt het een compliment waard dat de jongeren zo lang geduld hebben opgebracht om te wachten op een plan. Zijn partij is voorstander maar vindt niet dat de kosten moeten worden gehaald uit de algemene reserves. Hij vindt dat hier de reserves die zijn bestemd voor onderhoud van de openbare ruimte voor moet worden aangewend. 

BEGROTING In totaal gaat het om 174.000 euro. Daarvan is 20.000 euro bestemd voor de vervanging van de half pipe die wordt gedekt uit het speeltuinplan. Daarnaast wordt 22.000 euro voor de verbetering van de oversteek in de Van Geenweg gehaald uit de onderhoudsreserve. Op voorstel van Wij Putten, gesteund door SGP en ChristenUnie, wordt het resterende geld  opgenomen in de begroting en daardoor in twintig jaar afgeschreven.

Robin Hoogendijk vraagt zich af of er nog wel voldoende draagvlak is voor de grote opknapbeurt van de skatebaan. Vooral om het initiatief is ondertekend door veelal mensen van boven de veertig jaar. Ook hamert hij erop dat er volgens het college sprake is van een conflict tussen beide initiatiefnemers. ,,Daar wil ik duidelijkheid over." Wilma van Voorst (Wij Putten) is het in een gesprek met de jongeren gebleken dat er geen sprake is van een conflict.

AFSPRAKEN Ook vindt hij dat concrete afspraken ontbreken over het onderhoud door de jongeren. ,,Ik wil niet dat ze straks achter de broek aan worden gezeten. College neem het voorstel terug, kijk in omliggende gemeenten en kijk of er een goedkopere variant mogelijk is."

Jan van den Brink (SGP) is minder enthousiast over het burgerinitiatief dan bij het indienen. Dat heeft te maken met de hoge kosten maar ook met de vraag of er wel voldoende draagvlak nog is voor de renovatie van de skatebaan. Hij vindt dat de financiering louter via de begroting had moeten worden geregeld.

UITDAGEND Van Voorst vindt dat er een uitdagend plan ligt dat zorgt voor meer eenheid in het gebied. Ze heeft er begrip voor dat de kosten hoger uitvallen, onder meer door de verbetering van de oversteek en nieuw asfalt. Teun-Jan van Ooijen (ChristenUnie) vindt dat het plan niet mag worden tegen gehouden vanwege de kosten. Hij vindt het belangrijk dat jongeren die actief bezig kunnen zijn.

Wethouder Roelof Koekkoek is blij dat er geen sprake is van een conflict tussen de initiatiefnemers. Hij is er van overtuigd dat er nog steeds voldoende draagvlak bestaat voor de plannen met de skatebeen. Jongeren worden niet verantwoordelijk voor het onderhoud, dat is een taak van de gemeente. Wel wordt nog met de jongeren in gesprek gegaan om te bezien wat zij, onder begeleiding van de gemeente, zelf aan onderhoud kunnen doen.