• Veluwse Hoevegaerde

    archieffoto

Recreatiebedrijven mogen uitbreiden

PUTTEN De Veluwse Hoevegaerde mag uitbreiden met tachtig nieuwe recreatieverblijven. Tevens wordt er geïnvesteerd in de centrale voorzieningen op het park. Dit wordt als van groot belang gezien omdat recreanten tegenwoordig steeds meer wensen hebben qua luxe, comfort en vermaak.

Wijnand Kooijmans

De raadscommissie Ruimte gaat akkoord met de bouw van de bungalows en vindt een verdere discussie in de gemeenteraad niet noodzakelijk. Dat ligt anders ten aanzien van de wens van het recreatiepark Het Prinsenpark aan de Oude Prinsenweg om te moderniseren. Bij de commissieleden bestaat daar geen bezwaar tegen. Kritiek is er echter aanzien van de uitruil van gronden.

UITRUIL De aan Het Prinsenpark toe te voegen extra meters moeten worden geruild tegen recreatiemeters welke elders in Putten verdwijnen. Er is echter geen concreet initiatief bekend als het gaat om de afname van recreatieterreinen. Dat maakt dat het Puttense college van burgemeester en wethouders de eigenaar van Het Prinsenpark vijf jaar de tijd wil geven om de uitruil van gronden alsnog te realiseren.

De meerderheid van de partijen twijfelen aan de haalbaarheid van deze overeenkomst. Ze zien liever dat de eigenaar het restant aan sloopmeters inlevert zodat op termijn geen problemen ontstaan wanneer de uitruil niet kan worden gerealiseerd. Het gaat om zeventig vierkante meter met een waarde van rond de twaalfduizend euro.

OVERLEG Door het college wordt de eigenaar op de hoogte gesteld van deze wens. Hij kan dan beslissen of hij hierin wil meegaan of dat hij wil vasthouden aan de uitruil, zoals voorgesteld door het college. Wethouder Nico Gerritsen geeft wel aan dat er geen sprake kan zijn een koehandeltje om de eigenaar tot een deal te verleiden. Partijen houden de vrijheid een definitief standpunt te bepalen tijdens de behandeling van het voorstel in de raad.

De eigenaar wil de hoofdentree aan de Oude Prinsenweg 16 renoveren en een deel van het terrein saneren voor de aanleg van vier kavels voor luxe recreatiechalets. Ter afscherming van de naastgelegen bloemenhandel wordt een aarden wal met beplanting aangelegd. Er worden drie schuren afgebroken welke in het verleden zijn gebruikt voor het opfokken van vossen en nadien voor de opslag van meubels en caravans.

HOEVEGAERDE De bouw van de bungalows op de Hoevegaerde wordt gezien als het realiseren van de oorspronkelijke opzet van het park. Door allerlei oorzaken was dat nog niet van de grond gekomen. Er bestaan wel bezwaren. Dat komt vooral omdat de bestaande bungalows van meerdere eigenaren zijn. Voor de commissieleden geeft de doorslag dat de uitbreiding past binnen het geldende bestemmingsplan. Dat bij de vaststelling daarvan fouten zijn gemaakt speelt geen rol, het plan is onherroepelijk.