• De camperparkeerplekken worden geschrapt uit bestemmingsplan.

    Wjnand Kooijmans

Regels voor Sauna Drôme: camperplekken uit plannen

PUTTEN Om alle problemen te voorkomen, wordt de aanleg van parkeerplaatsen voor campers uit het bestemmingsplan Kom Noord en Zuidoost van de gemeente Putten gehaald.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie wilde het college acht camperplaatsen realiseren op de hoek van de Brinkstraat en Bruno Fabriciusstraat, met daarbij waarborgen dat er alleen tijdens de nachtelijke uren mag worden geparkeerd om parkeergedrag te voorkomen. De aanwijzing leidde tot felle protesten van omwonenden die vinden dat een parkeerplaats voor campers niet thuishoort in een woonwijk.

BEZWAREN Op dit moment loopt de bezwarenprocedure over de tijdelijke omgevingsvergunning voor het inrichten van acht camperstandplaatsen op het parkeerterrein tegenover het politiebureau aan de Bruno Fabriciusstraat. Om de juridische procedures van het bestemmingsplan en de vergunning elkaar niet te laten doorkruisen worden de acht plaatsen uit het bestemmingsplan gehaald. De commissie Ruimte van de gemeente stemt hiermee in. De leden willen wel op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het proces rond de komst van extra parkeerplaatsen voor campers.

SAUNA In het plan wordt alsnog opgenomen dat verkeer van en naar Sauna Drôme niet van dezelfde oprit naar het terrein aan de Tolweg gebruik mag maken. Binnenkomend verkeer moet via de Tolweg rijden, bezoekers die vertrekken moeten gebruikmaken van de Poolseweg. Hiermee komen college en commissie tegemoet aan wensen van een omwonende die opname in het bestemmingsplan noodzakelijk vond om de gescheiden in- en uitrit ook wettelijk af te kunnen dwingen bij overtreding.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt het bestaande complex in het geheel opgenomen. College en commissie vinden het niet wenselijk dat de bebouwing op het terrein verder toeneemt. Mede omdat hierdoor meer bezoekers worden getrokken, hetgeen leidt tot een toename van verkeer. Wel kan, indien dit acceptabel wordt gevonden, een gebouw iets hoger worden gemaakt. Belangen van omwonenden worden hierbij meegewogen.

LOODS De commissie stemt ook in met uitbreiding van Hazeleger Hout aan de Voorthuizerstraat met een loods van duizend vierkante meter voor de opslag van hout. Rien van den Hoek (Wij Putten) heeft als enige commissielid enige bedenkingen. Hij vindt de uitbreiding aan de forse kant, mede omdat ook nog 1.500 vierkante meter aan buitenopslag is toegestaan. ,,Wanneer wordt paal en perk gezet aan uitbreidingsplannen?''

Wethouder Nico Gerritsen zegt dat door de uitbreiding de werkzaamheden beter kunnen worden gespreid over het jaar. Men wil hout energiezuiniger laten drogen in een loods en daardoor de piekbelasting in de winter beter regelen.