Regiocontract Noord-Veluwe feestelijk afgesloten

PUTTEN Op basis van het Regiocontract 2012-2015 is er 59 miljoen euro door de Noord-Veluwse gemeenten en provincie Gelderland geïnvesteerd in vijftig projecten. Op donderdag 1 september is het Regiocontract feestelijk afgesloten. Tijdens de bijeenkomst blikten de raadsleden, collegeleden en statenleden met hun samenwerkingspartners en gedeputeerde Bea Schouten met trots terug op de behaalde resultaten. Ook spraken zij over de thema's waar de komende jaren aandacht aan moet worden besteed.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben samen met de provincie, maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners met veel passie en inzet gewerkt aan waardevolle ontwikkelingen voor de Noord-Veluwe. Via drie programma's - Mens, Economie en Omgeving - zijn veel lokale en regionale projecten gerealiseerd. Projecten die gericht zijn op onder andere de sociale infrastructuur, toerisme en recreatie, een groene economie en een betere bereikbaarheid.

Harm-Jan Van Schaik, voorzitter Regio Noord-Veluwe en burgemeester Harderwijk, stelde dat de regiogemeenten trots mogen zijn op de behaalde resultaten. ,,De regio is van ons allemaal en samen met veel partners hebben we flink geïnvesteerd in mooie projecten waar in deze regio behoefte aan was."

,,De kracht van samenwerking heeft zich de afgelopen periode bewezen. Nu willen we op volle kracht door", zei Harm-Jan van Schaik tijdens de bijeenkomst. ,,We willen de energie die er is vasthouden en inzetten in de komende periode." Daarmee doelt hij op de Omgevingsagenda regio Noord-Veluwe, waarin de Noord-Veluwse gemeenten belangrijke speerpunten benoemen om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Veluwe als geheel.

Vertegenwoordigers van Care Academy Veluwe, Trek Benelux en VisitVeluwe vertelden tijdens een korte toespraak waarom zij juist voor dit gebied hebben gekozen. Ook gaven ze aan wat zij nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen op de Veluwe. Voor de

raadsleden, collegeleden en statenleden was dit goed om te horen nu ze plannen aan het maken zijn voor de komende jaren.

Gedeputeerde Bea Schouten, die verantwoordelijk is voor de Gebiedsopgave Veluwe, adviseerde de gemeenten op de Noord-Veluwe voor de komende jaren: ,,Kijk naar jullie eigen kracht. Waar zijn jullie sterk in wat op de rest van de Veluwe ontbreekt? Benut dat en zet het in voor het gezamenlijke doel: de Veluwe op 1." Ook gaf zij aan welke elementen het gebied wat haar betreft uniek maken: ,,De Veluwe staat vooral bekend om de dieren en het groen. Maar de Veluwe kent ook verrassende stadjes en prachtige dorpjes, heerlijk eten en een mooi stuk water. Voor toerisme van de hele Veluwe is dit van groot belang."

Er is een websysteem gemaakt waar informatie over de gerealiseerde projecten te vinden is: www.regionoordveluwe.nl/regiocontract. Dit systeem is virtueel: met een virtual reality bril is het nog leuker om een digitale 'tour door de regio' te maken en de projecten te bekijken.