• 622307_26nieuwbouwwoningmetselen.jpg

    Archief BDU Media

Renovatie De Wegwijzer niet voor 2020

PUTTEN Renovatie van school De Wegwijzer vindt niet plaats voor 2022. Het benodigde onderhoud op korte termijn van het noodlokaal is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Putten.

Wijnand Kooijmans

Dat maakte wethouder Gerbert Priem duidelijk tijdens de behandeling van het unaniem vastgestelde integrale huisvestingsplan voor scholen. Het schoolbestuur voelt zich verrast door dit besluit. Zij zijn uitgegaan van renovatie in 2019 wanneer de school het 120-jarig bestaan viert. Door de gemeente wordt onderzocht of de locatie voor woningbouw in aanmerking komt. Dan wordt een nieuwe school gebouwd.

Ook is het bestuur ervan uitgegaan dat renovatie in 2019 zou plaatsvinden, gelijk met het 120-jarig bestaan. De renovatie is echter opgeschoven naar 2022. Ook wijst Van 't Hul op de slechte staat waarin het noodlokaal bij de school verkeert. Volgens wethouder Gerbert Priem is dat echter een verantwoordelijkheid voor het schoolbestuur zelf en heeft de gemeente hierin geen taak.

Het bestuur is als enige ook niet akkoord gegaan met het huisvestingsplan, omdat men graag een school wil in de nieuwbouwwijk Rimpeler. College en raad willen in dat gebied wel een school, maar gaan uit van verplaatsing van de school Steenenkamer naar Rimpeler omdat de school kampt met een tekort aan leerlingen. Qua signatuur wil men echter nog opties openhouden.

Voor Henk Koornneef (Gemeentebelangen) is het de vraag of woningbouw op de locatie van De Wegwijzer wenselijk is. De school heeft als het gaat om medewerking echter hierin zelf de vrije hand volgens wethouder Priem. Woningbouw in ruil voor nieuwbouw wordt het schoolbestuur niet opgelegd.

Jannita la Roi (Wij Putten) ziet mogelijkheden voor een integraal Kindcentrum in de wijk Bijsteren. Ook al heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat niet als een gemeentelijke taak te zien. Daarmee is volgens haar ook te waarborgen dat er een brede signatuur van scholen komt. Volgens Priem is ook in het eerdere huisvestingsplan 2019 tot 2022 genoemd als periode waarin de school De Wegwijzer in aanmerking komt voor renovatie. De keus is nu gevallen op 2022.