• Archiefbeeld ter illustratie

    Tim van Donkersgoed
  • Gemeente Putten

Renovatie gemeentehuis ligt op schema

PUTTEN Er is maar één punt waarover wethouder Roelof Koekkoek zich zorgen maakt als het gaat om de renovatie van het gemeentehuis. Dat is of het Fontanusplein er netjes bij ligt wanneer er woensdag 2 oktober extra aandacht wordt geschonken aan het feit dat 75 jaar geleden de razzia plaatsvond. Hij verwacht daarvoor toch meer mensen. Streven is dat in juli de oplevering plaats vindt en in september de gemeente weer volledig functioneert op de oude locatie.

Wijnand Kooijmans

De renovatie ligt verder prima op schema. Mede omdat er, ongeacht de weersomstandigheden, altijd kon worden doorgewerkt. Dat maakt dat de wethouder verwacht dat er binnen de gestelde tijd een eind komt aan de tijdelijke huur van ruimte op de Vanenburg. Inmiddels heeft een gegadigde zich al gemeld voor de huur van het pand zodra de gemeente vertrekt. Best enigszins opvallend volgens Koekkoek. Het pand heeft daarvoor namelijk lange tijd leeggestaan. Met de nieuwe huurder zijn goede afspraken gemaakt, mocht de renovatie toch langer in beslag nemen.

NODIG Uit de werkzaamheden blijkt, zo vindt de wethouder, de noodzaak tot renovatie steeds duidelijker. Er was sprake van achterstallig onderhoud. Maar daarnaast biedt de renovatie ruimte om een nieuw servicecentrum in te richten. Het pand wordt verduurzaamd en kan dusdanig functioneel worden ingevuld, zodat het beter aansluit bij de dienstverlening van de gemeente.

Door de renovatie wordt de veiligheid verbeterd en kan er worden bespaard op de exploitatie van het gebouw, zo geeft de wethouder aan. In de plannen is ook de huisvesting van de politie opgenomen. Zij krijgen de beschikking over een eigen ingang. Dat maakt dat het huidige politiebureau aan de Brinkstraat op den duur overbodig wordt.

BUITENKANT Volgens de wethouder lijkt het aan de buitenkant van het gemeentehuis of er nauwelijks nog werk is verzet. Binnen is dat beeld totaal anders, zo zegt Koekkoek. Hij verwacht dat de werkzaamheden binnen het gestelde budget kunnen worden afgerond. ,,Wij hebben ook nog wat financiële ruimte bij tegenvallers", zo zegt hij. In totaliteit is er 9.05 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing. Met de tijdelijke huisvesting is 437.000 euro gemoeid.

In het nieuwe servicecentrum kan de burger straks op een hedendaagse manier worden geholpen, waarbij ook meer privacy dan in het verleden is gewaarborgd. Er is binnen de plannen voldoende ingezet op duurzaamheid. Zo zijn er duurzame en onderhoudsarme materialen gebruikt en kan het energieverbruik flink worden teruggedrongen.

INTERIEUR Het nieuwe interieur is toegankelijk, overzichtelijk en licht waardoor, zo wordt aangegeven, het geheel rust uitstraalt. De eigenheid van de gemeente komt, zo vindt de wethouder, tot uitdrukking in de publieksruimte. Die is sober, doelmatig, functioneel en duurzaam.

Het gemeentehuis is in 1976 gebouwd en beslaat in totaliteit een oppervlakte van 6.665 vierkante meter.  Er zijn in totaal 155 werkplekken. Eerder werden onder meer trouw- en raadszaal al gerenoveerd.