• import

Renovatie gemeentehuis start 1 september

PUTTEN De renovatie van het gemeentehuis in Putten moet 1 september van start gaan. Dat is het streven van het college van burgemeester en wethouders dat deze maand de werkzaamheden wil aanbesteden.

Wijnand Kooijmans

De stuurgroep heeft het voorlopig ontwerp inmiddels goedgekeurd. Korfker architecten zijn begonnen met het opstellen van een definitief ontwerp. In een brief aan de gemeenteraad wordt al wel aangegeven dat de totale kosten van de renovatie het vastgestelde budget gaan overschrijden. De prijzen van menskracht en materialen stijgen de laatste maanden hard.

Naast de renovatie van het gemeentehuis wordt eveneens gewerkt aan een ontwerp voor het Fontanusplein. Specifieke aandacht wordt daarbij besteedt aan de huidige fontein en de lege sokkel. Het kunstwerk dat hierop eerder stond is hersteld en heeft inmiddels onderdak gekregen in de representatieve hal van het gemeentehuis. Het Fontanusplein maakt onderdeel uit van het centrumplan. Het college wil nog deze raadsperiode hierover overleg gaan voeren met de gemeenteraad.

Bij het opstellen van de kostenraming voor het definitieve ontwerp wordt pas duidelijk met welk bedrag de kosten stijgen. Bij de herinrichting van het gemeentehuis wordt uitgegaan van een gastvrije en adequate dienstverlening. Inwoners moeten er terecht kunnen voor eenvoudige producten, zoals het ophalen van een paspoort of rijbewijs. Dit iedere werkdag en daarnaast ook tijdens de avondopenstelling.

Inmiddels is door het college vastgesteld dat tijdens de renovatie het gemeentehuis overdag slecht bruikbaar is. Dat betreft tevens het bestuurlijke deel waar relatief minder werkzaamheden zijn voorzien. Dat maakt dat tijdelijke huisvesting voor zowel bestuur als organisatie nodig is.

TIJDELIJKE HUISVESTING De besprekingen met de eigenaar van het innovatiecentrum op het terrein van kasteel De Vanenburg zijn inmiddels in de afrondende fase. Streven is dat de tijdelijke huisvesting daar per 1 juli kan worden gehuurd. De verhuizing moet in de maand augustus plaatsvinden zodat de tijdelijke huisvesting per 1 september kan worden betrokken en de renovatie van het gemeentehuis van start kan gaan. Een einddatum is nog niet genoemd.

POLITIE Het politiebureau is inmiddels dusdanig aangepast dat de politie een eigen afgescheiden deel heeft en de rest van het pand door de gemeente kan worden gebruikt.

Het gemeentelijk deel wordt op afspraak gebruikt voor de dienstverlening aan inwoners voor wie De Vanenburg slecht of niet bereikbaar is. Daarnaast is dit pand een overlooplocatie voor het innovatiecentrum naast De Vanenburg omdat niet alle werkplekken daar kunnen worden gerealiseerd.

In de toekomst wordt de politie ook ondergebracht in het gerenoveerde gemeentehuis. De politie blijft tot dat moment gebruikmaken van een deel van het bureau aan de Brinkstraat.

Het bureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Aangifte kan echter alleen worden gedaan op afspraak. Na de verhuizing naar het gemeentehuis krijgt de politie hier de beschikking over een eigen ingang.