• Wijnand Kooijmans

Renovatie van gemeentehuis fors duurder

PUTTEN CDA en Gemeentebelangen hebben tegen het extra krediet van 2,3 miljoen euro gestemd dat nodig is voor de renovatie van het gemeentehuis. De meerderheid van de raad is wel akkoord, waardoor de kosten uitkomen op 8,3 miljoen totaal.

Wijnand Kooijmans

Robert Olthuis (CDA) vreest dat de totale kosten uiteindelijk tussen de tien en twaalf miljoen uitkomen, mede omdat in het krediet niet de kosten voor ICT en inrichting zijn meegenomen. Dat maakt, volgens hem, dat de totale kosten nu al dicht bij de tien miljoen euro liggen.

ONGELOOFWAARDIG Volgens Olthuis komt wel heel snel na de gemeenteraadsverkiezing de aap uit de mouw dat de renovatie flink duurder uitvalt. Een stijging van de kosten met 38 procent vindt hij veel. De totale gang van zaken vindt hij inmiddels ongeloofwaardig richting inwoners. De enige weg is volgens hem terug te gaan naar de tekentafel en een nieuw plan uit te werken. En daarbij ook de optie meenemen nieuwbouw te overwegen.

BUIKPIJN Ellis van Dam (Gemeentebelangen) heeft flinke buikpijn van de overschrijding. Mede omdat haar partij in het verleden de mogelijkheid van nieuwbouw al heeft geopperd. Ook mist ze de garantie dat het bij de nu benodigde 2,3 miljoen euro extra blijft. Ze vindt dat men nu met de rug tegen de muur staat.

EXTRA KREDIET Ook Ewoud 't Jong (SGP) heeft wel enige buikpijn. Hij was er wel op voorbereid dat de kosten hoger zouden uitvallen, maar niet op de hoogte van het uiteindelijke bedrag. Wilma van Voorst (Wij Putten) is eveneens niet blij met het benodigde extra krediet. Haar amendement het extra krediet voorlopig te bekostigen uit reserves werd unaniem aangenomen. Pas nadat zeker is dat de precariobelasting in de kas van de gemeente vloeit, wordt het geld daaruit gehaald.

GELD Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) vindt de 2,3 miljoen euro een bak geld. Maar vindt ook dat nu gas moet worden gegeven als het gaat om de renovatie, om verdere kostenstijgingen te voorkomen. Volgens wethouder Roelof Koekkoek is landelijk sprake van een gemiddelde prijsstijging van 35 procent, Putten ligt hier drie procent boven.

VEERTIG JAAR Er moet, zo zegt de wethouder, een achterstand van veertig jaar aan onderhoud worden ingelopen. Hij gaf ook aan dat burgers tijdens de renovatie voor de dagelijkse zaken terecht kunnen in het voormalige ABN-AMRO-pand. Zij hoeven niet naar een deel van het politiebureau of een ruimte bij kasteel De Vanenburg te komen. Zijn woorden konden CDA en Gemeentebelangen niet overtuigen.