Rest buitengebied Putten wacht op glasvezel

PUTTEN - De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten heeft na een lange aanloop de aanleg van glasvezel in Putten West, het gebied tussen de gemeente Nijkerk, het Veluwe randmeer, de gemeente Ermelo en de spoorlijn Zwolle - Amersfoort van de grond gekregen. Voldoende bewoners zagen de wenselijkheid of noodzaak van een aansluiting op de digitale snelweg. Ondertussen is de aanleg in volle gang. De eerste woningen zijn eind 2014 aangesloten; de planning is dat eind 2015 de aanleg in het gebied is afgerond. De bewoners die ondertussen zijn aangesloten zijn razend enthousiast.

Vanwege de grote hoeveelheid tijd die nodig was voor de realisatie en begeleiding van dit glasvezelproject was er binnen de initiatiefgroep geen tijd beschikbaar om aandacht te besteden aan de rest van het buitengebied van Putten. Nu het project Putten West naar een einde loopt wil de initiatiefgroep de aanleg in de rest van het buitengebied van Putten, te beginnen met Putten Midden, weer oppakken.

Ondertussen is er in heel Nederland veel vraag naar breedband in buitengebieden ontstaan. Ook in Gelderland met veel buitengebied is de vraag groot. De provincie Gelderland onderkent de noodzaak van aansluiting op de digitale snelweg en heeft het plan opgepakt om heel Gelderland hiervan te voorzien. De bedoeling is te starten in tien gemeenten in de Achterhoek.

Op de Noord Veluwe, waaronder ook Putten valt, is de Stichting Breedband Noord Veluwe opgericht. Het doel van deze stichting is aanleg van breedband in de gemeentes in de regio. De stichting wil met geld van de provincie Gelderland en de deelnemende gemeentes voor een laag instapbedrag in buitengebieden breedband aanleggen. Omdat ook Putten binnen deze regio valt zal de gemeente Putten via deelname in de Stichting Breedband Noord Veluwe onderzoek doen naar de mogelijkheden voor Putten Midden en Putten Oost, de rest van het buitengebied van Putten.

Eind juni 2015 heeft de initiatiefgroep uit Putten een overleg gehad met de afgevaardigden uit de gemeente Putten in de regio. Dat zijn burgemeester Lambooij en wethouder Koekkoek. In dit overleg is duidelijk geworden dat de gemeente Putten mee wil denken in het regionaal overleg en waar mogelijk de aanleg van breedband in de rest van het buitengebied van Putten onder deze paraplu wil realiseren. De eerste aanzet tot besluitvorming hierover zal waarschijnlijk aan het einde van 2015 plaatsvinden.

De initiatiefgroep waardeert de inzet van provincie en gemeente maar heeft vragen bij de uitvoerbaarheid en nog meer bij de planning. Er zal eerst ervaring opgedaan gaan worden in de Achterhoek. Als die ervaring positief is, zal hopelijk de uitrol ook op de Noord Veluwe plaats gaan vinden. De Europese regelgeving zorgt momenteel echter voor de nodige vertraging. Daarnaast zal een hoog deelnamepercentage noodzakelijk zijn en zal de plaatselijke overheid een grote financiële bijdrage moeten leveren.

Vanwege de twijfels over de haalbaarheid van de planning heeft de initiatiefgroep de gemeente Putten voorgesteld om vooruitlopend op de ontwikkelingen in de regio en provincie de aanleg in Putten Midden en Putten Oost vanuit de initiatiefgroep op te pakken. De Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten heeft voor Putten Midden de plannen al klaar liggen en kan dus zo verder. Was bij Putten West een instap van € 0,00 mogelijk, bij Putten Midden wordt een laag instapbedrag berekend met daarnaast (gelijk aan het Achterhoek model) een extra maandelijkse bijdrage. De ervaring die wordt opgedaan kan dan gebruikt worden ten behoeve van de aanleg in de rest van de regio en de provincie. Vanwege de vakantieperiode is er nog geen inhoudelijke reactie van de gemeente Putten ontvangen.

Hoewel het gehele buitengebied van Nederland roept om snel internet toont Ziggo vooralsnog geen enkele belangstelling om de buitengebieden te bedienen en heeft KPN te kennen gegeven dat de aanleg van glasvezel niet meer de hoogste prioriteit heeft. Via het opwaarderen van het bestaande kopernetwerk wil de KPN aan een klein percentage van de bewoners van het buitengebied rondom de wijkkast een hogere internetsnelheid beschikbaar stellen. Voor deze bewoners rondom de wijkkast op het eerste gezicht een interessante mogelijkheid. Bij vergelijk tussen deze mogelijkheid en glasvezel blijken de mogelijkheden van glasvezel echter vele malen groter. Alhoewel niet iedere bewoner deze extra mogelijkheden direct nodig heeft, de ontwikkelingen gaan dermate snel dat de behoefte aan bandbreedte razendsnel groter wordt. Daarnaast heeft de handelswijze van de KPN tot gevolg dat de haalbaarheid van een glasvezelnetwerk met snel internet wel voor alle bewoners minder wordt.

Voor informatie over het zogenaamde Achterhoeks model verwijzen we naar www.gelderland.nl/breedband. Voor informatie over de Stichting Breedband Noord Veluwe verwijzen we naar www.breedbandnv.nl. Voor informatie over de aanleg in het buitengebied van Putten verwijzen we naar www.glasvezelbuitengebied.nl.