• De Heihaas wilde zich omturnen tot opvangcentrum voor asielzoekers waar de Puttense gemeenteraad dit soort parken voor de recreant wil behouden.

    Wijnand Kooijmans

'Risico van sanering recreatiebedrijven te groot'

PUTTEN Recreatieparken binnen Putten moeten een kwaliteitsslag maken om de recreant weer naar deze gemeente te trekken. Zeker gezien het grote economische belang dat hiermee is gemoeid. Maar het gaat de meerderheid van de Puttense gemeenteraadsleden te ver bestaande bedrijven compensatie te bieden om met het bedrijf te stoppen. Recreatie moet recreatie blijven.

Wijnand Kooijmans

 

Een warm pleidooi van Lubbert van de Heuvel (ChristenUnie) en Gerrit van Lagen (SGP) om minimaal bedrijven die binnen de slechtste categorie vallen de kans te bieden te saneren vond geen gehoor bij de overige partijen. Tot teleurstelling van wethouder Nico Gerritsen. Het plan Recreatie+ leidt daarmee, volgens hem, niet tot het gewenste resultaat. Waar men als college van burgemeester en wethouders graag twee stappen voorwaarts had willen zetten.

SPRIELDERPARK Door meerdere sprekers werd eraan gerefereerd dat de plannen van de eigenaar van het Sprielderpark te stoppen de aanleiding zijn geweest tot beleid te komen als het gaat om recreatieterreinen. De eigenaar wilde het terrein teruggeven aan de natuur in ruil voor de bouw van een aantal extra woningen. Dat vond geen genade in de ogen van de Puttense raad omdat het hier gaat om een kwalitatief beter park dat men graag wil behouden binnen het proces te komen tot vitale vakantieparken.

De aanpak van permanente bewoning moet, zo gaven meerdere raadsleden aan, ongewijzigd worden voortgezet. Bert Klompenhouwer (VVD) is van mening dat recreatie ook recreatie moet blijven. Hij wil de huidige 165 hectare aan recreatieterreinen behouden. Hij is tegen compensatie omdat het risico groot is dat hierdoor toch aan recreatieterreinen wordt ingeleverd. Bovendien wil hij niet meer woningen in het buitengebied zien verrijzen.

Henri Luitjes (Wij Putten) noemde het Sprielderpark als slecht voorbeeld van een bedrijf dat wil saneren maar verwees ook naar De Heihaas dat wilde omschakelen naar een opvangcentrum voor 900 asielzoekers. Terwijl Putten juist behoefte heeft aan parken als De Heihaas. Hij vindt het risico bedrijven te saneren op dit moment te groot. Lubbert van de Heuvel wil wel saneren. Mede omdat, in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan, ondernemers die willen stoppen niet worden beloond maar alleen compensatie krijgen. Hij vindt saneren nodig om de recreatie te versterken, mede gezien het economisch belang dat Putten hierbij heeft.

VOORSTEL Zijn voorstel het saneren te beperken tot de slechtste parken vond alleen genade bij de SGP. Robert Olthuis (CDA) wil geen recreatieterreinen zien verdwijnen. Ook al is een kwaliteitsimpuls hard nodig.Gerrit van Lagen kwam na een bezoek aan Krachtighuizen tot de conclusie dat hier bijna sprake is van een sloppenwijk.

Al had hij ook geconstateerd dat er een aantal mooie parken aanwezig zijn. Vanuit het oogpunt van de recreant is een kwaliteitsimpuls hard nodig. Om dat te bereiken is, zo heeft hij van ondernemers te horen gekregen, het saneren van enkele bedrijven een noodzaak.