• Archief BDUmedia

Robert Olthuis neemt afscheid van gemeenteraad

PUTTEN Robert Olthuis (CDA) heeft afscheid genomen als raadslid van de gemeente Putten. Hij gaat opgevolgd worden door Annemarie van de Brug.

Wijnand Kooijmans

Olthuis deed na de laatste gemeenteraadsverkiezingen al een stap terug door zich niet meer beschikbaar te stellen als fractievoorzitter. Dat hij nu stopt heeft te maken met veranderingen op zijn werk waarvoor hij onder meer reizen moet maken naar Duitsland en België. Een terugkeer in de politiek sluit Olthuis echter op voorhand niet uit.

Olthuis werd door burgemeester Henk Lambooij geprezen als een deskundig raadslid, vooral op het terrein van de gemeentefinanciën en hoe het debat daarover moest worden gevoerd. Het vertrek van Olthuis wordt door Lambooij betreurd omdat daarmee de Puttense gemeenteraad een bestuurder verliest met kwaliteit. Bovendien één van de weinige geboren Putters in de raad en daarmee grote kennis van zowel Putten als de buurtschap Huinen waar hij woont.

Ook huidig fractievoorzitter Reinie Verschoor betreurt het vertrek van Olthuis. Naast het werk wees zij op het jonge gezin van Olthuis. Met Olthuis vertrekt een superverbinder, zo gaf ze aan. Olthuis zelf gaf aan gemengde gevoelens te hebben bij zijn vertrek. Enerzijds fijn omdat een hoofdstuk is afgerond. Maar hij vindt het ook jammer te vertrekken uit iets wat hij jaren met veel plezier heeft gedaan.

Hij gaf aan dat zijn eerste speech ging over het handhavingsbeleid van de gemeente Putten, een zaak die nog steeds als een rode draad door de politiek loopt. Ook blikte hij nog even terug op zijn motie om appels uit te delen in de plaats van snoep tijdens de avondwandelvierdaagse. Hij erkende destijds verbolgen te zijn dat de motie het niet haalde.

Uren is er, zo haalde Olthuis aan, gesproken over de sponsoring van het onderhoud van de rotondes. Waar dit nu nog steeds op slechts één rotonde is gerealiseerd. Maar ook wees hij op de discussie rond de afsluiting van de Stenenkamerseweg waarbij hij werd aangetast in zijn gevoel dat de raad het hoogste bestuursorgaan is van de gemeente.

Verder wees hij op de discussie over de openstelling van winkels op 'tweede' feestdagen. Waarbij werd besloten dit niet toe te staan op Tweede Kerstdag en de strenge controle welke daarop werd aangekondigd. Afgelopen Kerst moest Olthuis echter constateren dat de meubelzaak in de omgeving waar hij woont gewoon was geopend op deze dag, zonder dat handhavend werd opgetreden.