• Koen Suyk

Roosendaalseweg veiliger

PUTTEN Op de Roosendaalseweg komen verhoogde oversteekplaatsen.

Wijnand Kooijmans

 

Gedacht wordt aan locaties nabij de Korenbloemstraat, ter hoogte van het park De Groene Scheg en op de Engweg ter hoogte van de kruising met de Roosendaalseweg. Door middel van haaientanden en borden wordt tevens het gedeelte van de hoofdfietsroute waar vanaf park De Groene Scheg de Roosendaalseweg wordt gekruist een voorrangsroute. Het gedeelte van de Roosendaalseweg tussen de Engweg en de Van Geenstraat is opgenomen in een 30 kilometer zone maar niet als zodanig ingericht.

 

DUURZAAM Dat maakt dat een plan is opgesteld om dit deel duurzaam veilig in te richten. In de vorm van snelheid remmende maatregelen, rijbaanversmalling, verhoogde voetgangersoversteekplaatsen, het in voorrang brengen van de hoofdfietsroute en verhoogde parkeerplaatsen. Wanneer tegen de verkeersmaatregelen geen bezwaren worden ingediend worden ze begin augustus van kracht. De plannen passen binnen het streven de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van Putten te verbeteren.