• Wijnand Kooijmans

Rotonde blijft inzet van strijd

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders mag verder werken aan de plannen voor de aanleg van een rotonde op de kruising van de Garderenseweg met de Calcariaweg en de Bosrand. Maar de drie coalitiepartijen verbinden daaraan wel de voorwaarde dat eerst moet worden gekeken of drie knelpunten kunnen worden opgelost.

Wijnand Kooijmans

Wanneer de uitkomsten daarvan bekend zijn, moeten deze worden gepresenteerd aan de gemeenteraad voor verder wordt gewerkt aan een verder ontwerp. De drie partijen Wij Putten, ChristenUnie en SGP willen daarmee voorkomen dat onnodig het volledige extra krediet van 70.000 euro wordt opgesoupeerd.
De fracties van CDA en Gemeentebelangen zijn tegen dit bedrag. Zij dienden een amendement in met als doel dat ook andere varianten worden onderzocht. Maar kregen daarvoor geen gehoor bij de drie andere partijen.

VERDEELD De omwonenden zijn verdeeld over de voorkeur van het college voor de aanleg van een parkrotonde. De bewonersgroep Calcariaweg vindt dat hierdoor de veiligheid van voetgangers en fietsers meer in gevaar wordt gebracht dan bij de huidige rotonde. Zij zijn zelf met een alternatief gekomen dat uitgaat van aanpassing van de huidige rotonde. Volgens hun woordvoerder Rende Luitjes ook een half miljoen euro goedkoper dan het plan van het college. Namens de direct omwonenden pleit Henny Thus voor de aanleg van de parkrotonde. Vanuit een oogpunt van veiligheid moet een rotonde, naar zijn mening, van vrij liggende fietspaden zijn voorzien.

Carolien Mulderij sprak in als ouder van drie kinderen. Zij durft die niet alleen over de huidige rotonde te laten rijden en is getuige geweest van valpartijen. Haar oproep aan de raad is snel actie te ondernemen en niet te verzanden in procedures.

KNELPUNTEN Herman Luitjes ziet drie problemen. Dat is het vervallen van de aansluiting van de Bosrand, de gedeeltelijke afsluiting van de Calcariaweg en de positie van de Da Costastraat in de plannen. Namens de drie coalitiepartijen diende hij de motie in waarin het college wordt gevraagd eerst te onderzoeken of deze knelpunten kunnen worden opgelost.

Lijnrecht hiertegenover staan de twee oppositiepartijen. Ellis van Dam (Gemeentebelangen) diende, mede namens het CDA, een motie in om meerdere varianten alsnog te onderzoeken. Onder meer wordt aangegeven dat niet meer dan tweehonderd vierkante meter bos mag worden gekapt.

AANKOOP WONING Robert Olthuis (CDA) ziet andere mogelijkheden voor de aanpak door de aankoop van een woning die recent te koop is komen te staan. Een stukje bos kan dan worden benut voor de rotonde waarna woning en resterende grond kunnen worden verkocht. Wethouder Koekkoek ziet de prijs van 1,8 miljoen daarbij als een onoverkomelijk probleem.