• Hendrika en Wim van den Noort nemen op donderdag 11 juli met een receptie afscheid van basisschool De Schuilplaats.

    Foto: Marco Jansen
  • Hendrika en Wim van den Noort nemen op donderdag 11 juli met een receptie afscheid van basisschool De Schuilplaats.

    Foto: Marco Jansen

Samenwerken op De Schuilplaats

PUTTEN Na 23 jaar als schooldirecteur van basisschool De Schuilplaats neemt Wim van den Noort op 11 juli afscheid. Tegelijk stopt ook zijn vrouw Hendrika na 13 jaar management ondersteuning. 's Ochtend is er een verrassing door de leerlingen; de receptie is van 15.30-17.30 uur aan de Verzetslaan 17.

Marco Jansen

Wim van den Noort (63) heeft na 42 jaar in het onderwijs besloten dat het voor nu genoeg is. ,,Een dubbel gevoel, vooral de laatste weken. Je maakt plannen voor volgend jaar, maar bent niet meer bij de uitvoering. We nemen eerst een sabbatical jaar om te bezinnen hoe we nu verder gaan.'' Zijn vrouw Hendrika (61) nam vanaf 2006 de administratieve taken over. ,, Samen werken gaf korte lijntjes en was handig met vertrouwelijke zaken. Het was nooit een probleem. Het eerste jaar gingen we met groep 8 op kamp. Ik ben dankbaar dat we het werk zo lang samen mochten doen: een deel van ons leven. Met de positieve ouders werkte het ook fijn.'' Wim: ,,School en thuis waren altijd goed gescheiden. Mijn kinderen had ik vroeger ook in de klas, maar thuis was ik geen schoolmeester.''

Wim begon in 1977 als groepsleerkracht op een plattelandsschool in buurtschap De Glind in Barneveld. Van 1991-1996 was hij directeur van een basisschool in een oud stadsdeel van Ede-Zuid. ,,De Schuilplaats was vijf jaar oud, toen ik hier kwam. Het leek me leuk om een school in een nieuwbouwwijk uit te bouwen.'' Toen was dat Husselerveld, later Bijsteren en in de toekomst Rimpeler. ,,Toen ik kwam waren er 50 leerlingen en stond ik nog 5 jaar 3,5 dag voor de klas; nu zijn het 360 kinderen en ben ik vrijgesteld voor directietaken. De school groeit niet verder uit, omdat een school van ons bestuur van de Steenenkamer naar de nieuwe wijk wordt verplaatst.''

PROPVOL Tot die tijd zijn alle ruimtes in school propvol, al is er geen leerlingenstop. De teamkamer is in gebruik als leslokaal. De leraren zitten nu in een hoekje in de hal. Ook het computerlokaal is nu leslokaal, doordat er vorig jaar 60 chromebooks zijn aangeschaft. ,,Onderwijs is zo flexibeler.'' Het team heeft vanaf 2005 jarenlang de Nascholing BAS (Bouwen aan adaptieve school) gevolgd. In 2011 was de certificering. Wim: ,,We gingen lesgeven op verschillende niveaus. Wie moeite had, kreeg extra uitleg en wie het beter kon, kreeg extra sommen. Zo bleven de kinderen zoveel mogelijk hier en wordt nog maar zelden verwezen naar speciaal onderwijs.''

De christelijke school heeft een open aanname beleid. Ieder kind is welkom, ongeacht achtergrond. Wim: ,,We vragen respect van de ouders voor de christelijke identiteit. Ieder kind doet mee aan dagopeningen en bijbelverhalen.'' Hendrika: ,,De Kerstviering en Paas sing-in met ouders en grootouders waren bijzondere hoogtepunten in het jaar.''

Wim vindt het fijn dat hij alles kan overdragen aan zijn opvolger, Bernard van Vliet. ,,Ik bedank een geweldig en betrokken team. De juf en de meester hebben de veranderingen in onderwijs meegemaakt en vormgegeven.''