• Wijnand Kooijmans

Scholen hebben ruimtetekort

PUTTEN De Gabriëlschool in Putten gaat de eerste drie maanden van het nieuwe schooljaar de leerlingen van de dependance in de nieuwbouwwijk Bijsteren met bussen vervoeren naar het hoofdgebouw aan de Kelnarijstraat. Het gaat om leerlingen van de bovenbouw.

Wijnand Kooijmans

 

Volgens directeur Sander van Zomeren wordt hiermee een tijdelijke oplossing geboden voor de huisvestingsproblemen waarmee zijn school kampt in Bijsteren. De kosten van 7500 euro komen voor rekening van de school. Overigens kampt, zo zegt hij, ook de christelijke nationale school De Schuilplaats met ruimteproblemen.

 

HUISVESTEN Van Zomeren: ,,Wij kunnen de kinderen momenteel niet meer allemaal huisvesten in Bijsteren. Maar een leerlingenstop willen wij niet overwegen. Onze hoop is gevestigd op huisvesting in de openbare basisschool De Korenbloem. Daar staan lokalen leeg." Er zijn al wel gesprekken gevoerd die tot een oplossing leken te leiden. Maar deze zijn op het laatste moment gestrand. Dat was voor Gemeentebelangen, VVD en CDA reden in de raad een motie in te dienen welke met steun van Wij Putten een meerderheid kreeg. Vanwege een steuntje in de rug voor de wethouder.

 

OPNAMESTOP In de motie wordt gewezen op zowel de Gabriëlschool als De Schuilplaats bijna leerlingen moeten gaan weigeren in Bijsteren. Het wordt de indieners ongewenst gevonden dat leerlingen van de Gabriëlschool dagelijks flinke afstanden moeten gaan afleggen en daarbij over drukke wegen moeten lopen of fietsen.

Wethouder Ard Kleijer kon dat laatste punt wegnemen door te wijzen op het busvervoer dat voor de eerste drie maanden van het schooljaar is geregeld. Volgens hem heeft het bestuur van de stichting PROO, de eigenaar van De Korenbloem, aangegeven in gesprek te willen gaan met de Gabriëlschool om tot een oplossing te komen.

 

REDELIJKHEID ,,Wij moeten het van het gesprek hebben, als gemeente gaan wij hier niet over. Wij proberen alleen in redelijkheid partijen bij elkaar te brengen. Volgens directeur Van Zomeren is één van de oorzaken dat de gemeente Putten geen actueel huisvestingsplan voor scholen heeft. Een nieuw plan is pas in oktober te verwachten.

 

INZET De directeur van de Gabriëlschool is tevreden over de inzet van wethouder Kleijer. ,,Hij doet er alles aan om tot een oplossing te komen. Wij dachten met een tijdelijke huisvesting in De Korenbloem ook te hebben gevonden. Daar staan voldoende lokalen leeg om onze leerlingen te huisvesten. Maar dat ketste tot nu toe af."

Bovendien was een nieuwe ambtenaar bij de gemeente, volgens hem, niet op de hoogte van alle problematiek. ,,Wij hebben ook gekeken naar mogelijke andere oplossingen. Onder meer hebben wij gekeken of ruimte viel te huren in het gebouw van De Samaritaan. Zoals ik heb gehoord van De Schuilplaats dat ze tijdelijk uitwijken naar school Stenenkamer. Een oplossing is voor ons van belang omdat ouders anders naar andere scholen gaan uitkijken om daar hun kinderen onder te brengen."