• Archief BDUmedia

SDC Putten uit ongenoegen over afwijzen bezwaar door gemeente

PUTTEN De voetbalvereniging SDC Putten wil dat de leden van de gemeenteraad zich herbezinnen op de afschaffing van de jaarlijkse subsidie van ongeveer 26.000 euro voor groot onderhoud.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is, zo geeft voorzitter Albert de Bruin aan, het verwerpen van het bezwaarschrift dat door de vereniging is ingediend tegen de afschaffing van deze subsidie. Hij wijst erop dat de voor deze subsidie in de plaats gekomen open club subsidies helemaal niet de lading dekken voor het groot onderhoud. Terwijl dit laatste van groot belang is voor de veiligheid van de leden op de velden.

Kritisch is hij over het feit dat de vereniging de beslissing van het college van burgemeester en wethouders over het ongegrond verklaren van het bewaarschrift via De Puttenaer heeft moeten vernemen. Zelf was het bestuur op dat moment niet hiervan op de hoogte gebracht door het college. Terwijl het inmiddels zestien maanden geleden is dat dit bezwaar werd ingediend en het bestuur bij vragen steeds te horen kreeg 'helaas, er is nog geen uitspraak.' Het college heeft het bestuur wel laten weten deze gang van zaken vervelend te vinden voor SDC Putten.

Inmiddels heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college met het verzoek deze donderdag 7 februari  te beantwoorden in de raadsvergadering. Onder meer willen de christendemocraten weten hoe het kan dat De Puttenaer het antwoord eerder heeft ontvangen dan de betrokken vereniging. Ook wordt de lange termijn van de behandeling van het bezwaarschrift onaanvaardbaar lang genoemd. De fractie wil dat het college alsnog in gesprek gaat met SDCP over het groot onderhoud.

Tevens wordt het college, en daarmee eigenlijk ook de raad, de vraag gesteld of de bereidheid bestaat de compensatieregeling zoals deze voor 2017 is toegepast, ook te doen gelden voor de jaren 2018 en 2019.