• Ewoud 't Jong

    SGP-fractie

SGP kiest Ewoud 't Jong als lijsttrekker

PUTTEN Ewoud 't Jong gaat de kar trekken van de Puttense SGP bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De ledenvergadering besloot unaniem 't Jong (50) op nummer één te zetten. Vijf jaar geleden kwam hij in de schaduwfractie van de SGP en momenteel heeft hij zitting in de commissie Samenleving.

In het dagelijks leven is 't Jong naast zijn particuliere praktijk als jurist werkzaam bij de gemeente Amsterdam met als aandachtsgebied onder meer de maatschappelijke opvang. Kerkelijk is hij lid van de hervormde gemeente (Oude kerk).

't Jong over zijn verkiezing: „Onze visie blijft dezelfde, daarom weet u wat u aan ons, aan mij hebt. Vanuit die christelijke visie wil ik er zijn voor elkaar in de letterlijke betekenis van het woord: elk ander. Niet de dictatuur van de meerderheid beslist en een doorgeslagen gelijkheidsdenken, maar het recht van minderheden en het recht van een ieder om er te zijn".

Met de huidige fractieleden Jan van den Brink en Kees de Goffau op de plekken twee en drie kiest de SGP voor een combinatie van vernieuwing en ervaring. Ook voor de komende raadsperiode wil de partij een stabiele factor zijn in het gemeentebestuur.