• Ted Walker

Snelheidsovertredingen Putten leveren schatkist 2.523.859 euro op

PUTTEN In de gemeente Putten wordt de schatkist goed gevuld dankzij snelheidsovertredingen. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van het CJIB. Hierbij is gekeken naar de verschillende boetes voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, waar meestal snelheidslimieten gelden van 50 of 30 kilometer per uur. Het grootste deel van deze boetes betreft overigens kleine snelheidsovertredingen van een paar kilometer per uur.

Putten scoort op alle snelheidscategorieën hoger dan buurgemeenten. Er werden vorig jaar 30.983 boetes voor kleine snelheidsovertredingen (tot 10km/u te hard) uitgeschreven. Dit is - afgezet tot buurgemeenten als Nijkerk (6.565), Barneveld (2) en Ermelo (432) erg veel. Putten telt echter drie 'vaste' flitspalen binnen de bebouwde kom, Nijkerk één en Barneveld en Ermelo geen enkele. Maar ook vergeleken met gemeenten verder weg, scoort Putten hoog.

Ook het aantal van 10.153 gemiddelde snelheidsovertredingen (10-30km/u te hard) is flink hoger dan in Nijkerk (1.377), Barneveld (29) en Ermelo (118). Putten telde 156 'extreme' snelheidsovertredingen van meer dan 30km/u binnen de bebouwde kom. Dit was in Nijkerk (19) en Barneveld (2) en Ermelo (1). Het aantal beboete extreme snelheidsovertredingen ligt al vijf jaar tussen de 100 en 160.

Alles bij elkaar leverden de snelheidsovertredingen in Putten het Rijk vorig jaar 2.523.859 euro op. Fors meer dan Nijkerk (416.430 euro), Barneveld (6.470) en Ermelo (31.245). Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is deze flitspaal daar mede debet aan.

200 MILJOEN EURO Iedere dag worden landelijk gemiddeld negenduizend boetes uitgeschreven aan automobilisten die te hard rijden binnen de bebouwde kom. Vorig jaar ging het in totaal om ruim 3,3 miljoen boetes, waarmee bijna 200 miljoen euro werd opgehaald. Binnen deze groep snelheidsovertreders is juist het aantal extreme hardrijders – met snelheidsovertredingen van meer dan dertig kilometer per uur – de afgelopen drie jaar flink gestegen. De boetebedragen voor extreme overtredingen zijn niet verwerkt in de cijfers, omdat -vaak later- een officier van justitie de hoogte daarvan bepaalt.

Het aantal boetes voor snelheidsoverschrijdingen van meer dan dertig kilometer per uur steeg vorig jaar landelijk met zes procent, terwijl het aantal 'lagere' snelheidsovertredingen (onder dertig km/u) juist daalde. 

NIEUWE FLITSPALEN In de provincie Utrecht is het aantal boetes voor extreme snelheidsovertredingen meer dan verdubbeld tussen 2017 en 2018. Dit komt vooral door een flinke stijging in Nieuwegein, Amersfoort en Utrecht. Vaak komt dit door het plaatsen van nieuwe flitspalen. In Nieuwegein werden vorig jaar bijvoorbeeld enkele nieuwe flitspalen geplaatst, allemaal binnen de bebouwde kom.

VERKEERSDODEN Een aanzienlijk deel van de fatale verkeersongevallen vindt plaats binnen de bebouwde kom. Uit cijfers van het SWOV blijkt dat van alle geregistreerde verkeersdoden in 2017 ruim één derde binnen de bebouwde kom verongelukte. Daarnaast kwamen in dat jaar 48 mensen (acht procent van het totaal) om het leven na een verkeersongeval binnen een 30-kilometerzone. 

MELDPUNT Samen met de dertien regionale publieke omroepen lanceerde LocalFocus begin april het Meldpunt Onveilig Verkeer. Er werden ruim zestienduizend verkeerssituaties gemeld. Bijna acht op de tien onveilige verkeerssituaties die zijn gemeld liggen binnen de bebouwde kom, en bij iets meer dan veertig procent van deze gevallen werden zorgen geuit over te hard rijdende auto's.

Bekijk op deze interactieve kaart de diverse lokale cijfers: