• Archieffoto: gebied Bijsteren

    Henk Hutten
  • Foto: Henk Merjenburgh

Sneller handelen college nodig bij woningbouw en verkeersproblemen

PUTTEN Er moet meer haast worden gemaakt met de woningbouw in Putten. Tijdens het debat over datgene wat het college van burgemeester en wethouders in 2015 is uitgevoerd, hadden veel partijen kritiek op dit punt. Zeker gezien de elfhonderd handhavingstrajecten die lopen tegen illegale bewoning. Het merendeel van de bewoners die dat treft komt overigens niet uit Putten.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Nico Gerritsen verwacht dat zaken op het gebied van woningbouw sneller kunnen worden opgepakt nu externe projectleiders zijn aangetrokken voor de resterende bouw in Bijsteren en nieuwbouw in het

gebied Rimpeler. Voor het gebied Putten-Zuid is inmiddels een milieuonderzoek gestart om te zien tegen welke punten men kan aanlopen wanneer daar woningen worden gebouwd. In april wil de wethouder in debat met de partijen over de woningbouw.

Kritiek kwam er ook op het steeds maar uitblijven van de aanleg van de rondweg Henslaere. Bert Klompenhouwer: ,,Toen ik tien jaar geleden in de raad kwam, werd daar ook al over gesproken. Ik ben bang dat het maar blijft

duren, zoals we veel plannen maken voor wegen die vervolgens in de la blijven liggen en nooit worden uitgevoerd." Maar volgens wethouder Gerritsen wordt in februari een voorstel rond Henslaere aan de betreffende

raadscommissie voorgelegd. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) pleitte voor tijdelijke maatregelen op de Stationsstraat zolang de rondweg niet is gerealiseerd. ,,Het is nu een racebaan voor auto's en

vrachtwagens tot verdriet van de aanwonenden."

Gehekeld werd het voorlopig uitblijven van het fietspad langs de Voorthuizerstraat. Volgens de provincie kan hier pas in 2019 weer over worden gesproken. Ook hier probeerde Gerritsen gunstig nieuws te brengen met de mededeling dat de provincie al wel kijkt naar een integrale aanpak van de betreffende weg. Hierbij wordt het fietspad betrokken, maar ook gekeken of de weg in totaliteit moet worden verbreed.

De raad wil dat ook wordt gekeken naar de samenwerking met andere partijen. Burgemeester Henk Lambooij betreurde het in dit opzicht dat Harderwijk en Ermelo taken hebben weggehaald bij de Regio Noord Veluwe en daar nu zelf invulling aan geven.

Wat Lambooij betreft schetst de politie wellicht ook een te positief beeld wanneer wordt gekeken naar de drugsproblematiek in Putten. Want die is volgens Hoogendijk groter dan wordt aangegeven.

Aan de werkgelegenheid moet meer worden gedaan. Henri Luitjes (Wij Putten) herinnerde het college nog aan de toezeggingen op dit punt. Hij kwam in conflict met Okko van der Wal die vindt dat het college te snel

heeft gehandeld door de subsidies op het kerkelijk jeugdwerk af te schaffen zonder dat de raad daarover heeft beslist. Maar volgens Luitjes is deze beslissing al gevallen. Zorgen zijn er verder, onder meer bij Lubbert van

de Heuvel (ChristenUnie) over de trage voortgang als het gaat om de verkeersproblematiek in Steenenkamer.

Voor de resterende bouw in Bijsteren zijn externe projectleiders aangetrokken.

foto Voor de resterende bouw in Bijsteren zijn externe projectleiders aangetrokken.