• Aanwezig groen in het gebied Rimpeler wordt zo veel mogelijk gespaard.

    Wijnand Kooijmans

Sociale woningbouw knelt

PUTTEN Het minder bouwen van sociale huurwoningen in de toekomstige woonwijk Rimpeler in Putten is tegen de zin van meerdere partijen binnen de Puttense gemeenteraad. Ze zijn bang dat de toezegging dat in de toekomst een inhaalslag wordt gemaakt, niet wordt gehaald.

Wijnand Kooijmans

 

Volgens wethouder Nico Gerritsen is de vraag naar woningen gewijzigd. Dat is hem duidelijk geworden tijdens onder meer een indringend gesprek met enkele makelaars uit Putten. Woningen worden weer snel verkocht. Starters kopen bestaande woningen en knappen deze op. Het advies van de makelaars aan de gemeente was nog meer duurdere woningen te bouwen dan gepland. ,,Wanneer je veel goedkope woningen bouwt, worden de bestaande woningen minder verkoopbaar. Daarmee wordt de doorstroming onder druk gezet."

 

JONGEREN Jan van Meerveld (CDA) wil vijftig procent huurwoningen om zo jongeren een kans te geven op een woning. ,,Zodat ze niet worden gedwongen naar Harderwijk te verhuizen waar wel goedkopere woningen zijn. We kelderen nu naar 35 procent sociale woningbouw en voldoen we daarmee aan het geplande sociale woningbouwcontingent?", zo vraagt hij zich af. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) bepleit nogmaals de invoering van groene leges om zo de bereidheid om duurzaam te bouwen te vergroten bij de toekomstige bewoners. Ook wil hij dat de woningen zo veel mogelijk worden gebouwd door plaatselijke aannemers.

AANNEMERS Het pleidooi voor eigen aannemers wordt gesteund door Jan van den Brink (SGP). Ook hij pleit voor voldoende sociale woningbouw, mede gezien de noodzaak personen in nood en statushouders te huisvesten. ,,De behoefte aan woningen gaat boven het hebben van een mooie woonwijk."

Henk Koornneef (VVD) heeft het idee dat Putten al voldoende dure woningen heeft en pleit daarom ook voor meer sociale woningen. Rien van den Hoek (Wij Putten) vraagt zich af waar in de toekomstige de achterstand in sociale woningbouw moet worden ingehaald. Vooral omdat op inbreidingslocatie de kans minder groot is dat daar sociale woningbouw komt. ,,Ik zie aan de Ambachtstraat nog geen honderdtwintig sociale woningen komen."

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) ziet het liefst geen gasleidingen meer aangelegd in de nieuwe woonwijk. Maar daarvoor ontbreekt een warmteplan.

 

VERDELEN Volgens wethouder Gerritsen wordt getracht de sociale woningbouw zo goed mogelijk over de gemeente Putten te verdelen. ,,Hier en daar zijn best mogelijkheden te vinden die kansen bieden voor sociale woningbouw." Waar mogelijk wordt de Puttense Aannemers Combinatie ingeschakeld om de woningen te bouwen. Een verzekeringsmaatschappij bouwt, zo geeft hij aan, ook 46 woningen in de sociale sector waarmee men al aardig in de richting komt van de vijftig procent sociale woningbouw.