• Gemeente Putten

Stal mag, ondanks foutje college

PUTTEN Agra-Matic BV mag een vleesvarkensstal verplaatsen op het perceel Nijkerkerstraat 34 in Putten. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders hiertoe een nieuw besluit moeten nemen. Volgens de commissie bezwaarschriften was bij de eerste honorering van het verzoek niet de benodigde zorgvuldigheid betracht.

Wijnand Kooijmans

Tegen de verplaatsing was bezwaar ingediend door een omwonende. Die gaf aan zich zorgen te maken over stank- en geuroverlast. Maar ook dat hij van mening is dat zijn uitzicht er door de verplaatsing van de stal niet beter op wordt. Zo wordt de nieuwe schuur te dicht bij zijn woonhuis geplaatst. In eerste instantie was het college van mening, mede op grond van adviezen van de Omgevingsdienst Noordwest Veluwe, dat er weliswaar sprake is van een toename van geuroverlast en de uitstoot van ammoniak. Zonder echter belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In de nieuwe stal komen 180 vleesvarkens die volgens biologische productiemethoden worden gehouden. Door de commissie bezwaarschriften werd geoordeeld dat het verrichtte onderzoek niet met de gewenste zorgvuldigheid is uitgevoerd. De conclusie dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu mee zijn gemoeid verbaasd de commissie en had ook bij het college moeten zorgen dat er een lampje was gaan branden. Onder meer ontbrak een certificaat waaruit blijkt dat de varkens daadwerkelijk via de biologische productiemethode gehouden gaan worden. Dat maakt dat het college de oorspronkelijk verleende vergunning heeft ingetrokken. Maar gelijktijdig een nieuw besluit heeft genomen de vergunning alsnog te verlenen, zij het nu beter gemotiveerd. Dat maakt dat de bezwaren van de omwonende verder geen hout snijden.