• Lex van Lieshout

Startersleningen ook bij aankoop woning woningstichting

PUTTEN Kopers van een woning van de Woningstichting Putten (WSP) komen vanaf nu in aanmerking voor een starterslening van de gemeente Putten. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten en wil hiervoor de verordening aanpassen.

Wijnand Kooijmans

In het verleden bood de WSP zelf een starterslening aan kopers van woningen welke door hen werden verkocht. Maar hiermee is men vorig jaar gestopt. Volgens het college is er daarom geen reden meer woningen welke worden verkocht door de woningstichting uit te sluiten van de gemeentelijke startersleningen.

Aanleiding voor dit besluit is een concrete vraag voor een starterslening voor de aankoop van een woning aan de Schoolstraat. De aspirant koper heeft de gemeente laten weten de woning alleen te kunnen kopen met een starterslening.

Het college zegt dat het beschikbare budget voor startersleningen voldoende is om ook kopers van woningen van de WSP deze aan te bieden. Door de woningstichting worden jaarlijks gemiddeld twee woningen per jaar verkocht. Deze honoreren heeft, zo geeft het college aan, geen grote invloed op het totaal aan aanvragen.

Het college heeft tevens ingestemd met de verkoop van een bouwkavel van 446 vierkante meter aan de Voorthuizerstraat. De koper betaalt hiervoor 220.000 euro aan de gemeente.