• Henk Hutten

Steun voor bouw Matchpoint

PUTTEN De bouw van 28 woningen op het terrein van Matchpoint mag rekenen op de steun van een overgrote meerderheid van de raadscommissie Samenleving in Putten. Alleen de fractie van Gemeentebelangen heeft kritiek ten aanzien van het gegeven dat 65 procent van de woningen wordt gebouwd in de sociale sector.

Wijnand Kooijmans

Namens de omwonenden werd het woord gevoerd door Klaasje Schaap. Zij vindt dat het percentage in geen enkele verhouding staat tot de norm van 35 procent sociale woningbouw die de gemeente hanteert bij nieuwbouwplannen.

Volgens haar voelen de buurtbewoners zich niet serieus genomen door de gemeente. Ze wijst de clustering van sociale woningbouw af. Ze zegt dat de gemeente Putten de laatste jaren te weinig heeft gebouwd in de sociale sector en dat het terrein van Matchpoint nu daarvoor als afvalpuntje wordt gebruikt. Een term die ze later terugnam na kritiek vanuit raadsfracties.

PROBLEMATIEK Schaap vraagt zich af waarom bijvoorbeeld niet meer sociale woningbouw plaatsvindt op andere locaties. Ze vindt dat de problematiek van te weinig sociale huurwoningen moet worden verdeeld over heel Putten en niet in één wijk. Naar aanleiding van een vraag van Herman Luitjes (Wij Putten) zegt wethouder Nico Gerritsen dat de reacties die zijn gehoord tijdens twee informatieavonden voor omwonenden worden meegenomen in het ontwerp van het bestemmingsplan. Na raadpleging van de commissie Ruimte wordt dat ter inzage gelegd. Gerritsen verwacht dat dit medio mei 2018 is. 

HANDEN Luitjes wil de kans hier extra sociale huurwoningen te bouwen met beide handen aangrijpen. Alleen zo kan de ontstane achterstand, onder meer door de verplichte huisvesting van statushouders, worden ingehaald. Ook Teun Jan van Ooijen (ChristenUnie) gaat akkoord en ziet een spiegeling met het terrein van Terra Nova wel zitten. Of hier woningbouw komt, is voor Gerritsen overigens nog de vraag. Terra Nova wordt gerund door jonge ondernemers en is een goed renderende onderneming. ,,Dat maakt dat wij niet vragen het pand te slopen."

KRITIEK De enige kritiek kwam van de zijde van Henk Koornneef (Gemeentebelangen). Hij vindt dat ook hier de woningbouw meer gevarieerd moet worden uitgevoerd. De achterstand kan wat hem betreft worden ingehaald in Putten Zuid. Dat kwam hem op harde kritiek te staan van Bert Klompenhouwer (VVD) en Van Ooijen. ,,U zegt dus tegen starters wacht voorlopig maar tot 2024", zo gaf Klompenhouwer aan.

Van Ooijen vindt wachten op Putten Zuid wel erg lang voor woningzoekenden. ,,Gemeentebelangen roept altijd bouwen, bouwen, bouwen en daar gaan ze nu aan voorbij." Volgens wethouder Gerritsen is er wel degelijk afwisseling in de woningbouw. ,,We bouwen voor starters, gezinnen, maar ook ouderen die graag een levensbestendige woning willen. Als Putten hebben we behoefte aan deze woningen."