• Voorlopig wordt er nog een balletje getrapt op het gemeentelijk complex door de spelers van Rood Wit en hun tegenstanders.

    Henk Hutten

Stichting legt onderhoud sportvelden neer

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders is verbaasd over de brief waarin de Stichting Buitensport Putten de samenwerking met de gemeente opzegt. Het bestuur van de stichting zegt het sportpark en daarmee het onderhoud terug te geven aan de gemeente. Als eigenaar moet de gemeente, zo vindt het stichtingsbestuur, het onderhoud maar gaan uitvoeren.

Wijnand Kooijmans

 

De brief roept, zo zegt het college, de nodige vragen bij hen op. Dat is de reden dat het stichtingsbestuur wordt uitgenodigd voor een gesprek met de net aangetreden wethouder Gerbert Priem. Vooruitlopend daarop wil het college geen conclusies trekken als het gaat om de gevolgen van het besluit van het bestuur van de stichting.

 

PARTNER In de brief geeft het stichtingsbestuur aan geen samenwerking meer te willen met een onbetrouwbare partner, die zijn afspraken niet nakomt en eenzijdig overeenkomsten opzegt. Een college dat, zo wordt aangegeven, met leugens de meerderheid van de raad achter zich heeft gekregen met uitzondering van CDA en Gemeentebelangen. Volgens de drie dagelijkse bestuurders van de stichting zijn de leugens ook via de media verspreid door de gemeente om zo het genomen besluit te rechtvaardigen.

 

Volgens de bestuurders heeft het college van burgemeester en wethouders Rood Wit haar in eigendom zijnde sportpark afgetroggeld met de reden dat de gemeente anders geen onderhoud meer wilde plegen aan de velden. Nu wil, zo zegt het bestuur, de gemeente het onderhoud niet meer betalen en moet de stichting voor deze kosten opdraaien en doorberekenen aan Rood Wit.

 

KWIJT Aangegeven wordt dat de vereniging haar complex kwijt is en weer moet gaan betalen voor het onderhoud en ook nog eens erfpacht moet betalen aan de gemeente. Doorberekening van de kosten betekent voor de leden van Rood Wit een contributieverhoging van 27,50 euro.

 

Het stichtingsbestuur zegt dat door de gemeente nooit is gezegd dat het onderhoud tot uiterlijk 2015 zou worden betaald. 'Wij als stichtingbestuurders worden voor de tweede maal weggezet als een stelletje amateurs die brieven niet goed lezen, afspraken verdraaien en alleen op geld van de samenleving uit zijn."Het wordt frappant genoemd dat er drie besturen bij de besprekingen hebben gezeten en niemand van hen ooit heeft meegekregen dat het onderhoud slechts voor de periode van 2012 tot 2015 was. Men voelt zich voor leugenaar gezet.

 

GRASMACHINE Aangevoerd wordt dat er ook geen geld meer komt voor de vervanging van de grasmachine wat, zo zegt het bestuur, ook tegen alle afspraken is. Het bestuur zegt verbaasd te zijn dat de gemeente geen geld wil investeren in eigendom van een derde partij. Maar het blijkbaar wel normaal vindt dat een derde partij geld investeert in het eigendom van de gemeente en hiervoor ook nog erfpacht moet betalen.

 

Wanneer het gesprek plaatsvindt is op dit moment nog niet bekend.