Stijging aantal woninginbraken vooral door inbraken in vakantiewoningen

PUTTEN Putten wordt geconfronteerd met een flinke stijging van het aantal woninginbraken. De meeste vinden, zo gaf burgemeester Henk Lambooij aan tijdens de vergadering van de raadscommissie economie en bedrijfsvoering, plaats op recreatieparken. Het aantal diefstallen in het buitengebied is relatief laag. Buurtbeveiliging wordt gezien als een goed middel in de strijd om het aantal inbraken terug te brengen. Want ook het aantal inbraken in auto's is gestegen.

Wijnand Kooijmans

Door de commissie werd de veiligheidsmonitor besproken. Hieruit blijkt dat de inwoners van Putten zich in het algemeen redelijk veilig voelen. Slechts twee procent van hen voelt zich regelmatig onveilig in de eigen omgeving. Meerdere commissieleden maken zich wel zorgen om het drugsgebruik binnen de gemeente. Vooral omdat zij bang zijn dat het gebruik hoger ligt dan uit onderzoek blijkt. Ook burgemeester Lambooij en districtschef Bob Joop van der Woude van de politie West Veluwe zijn deze mening toegedaan. Volgens de laatste is het werkelijke cijfer moeilijk te achterhalen omdat er weinig animo is toe te geven dat drugs worden gebruikt. Vaak wordt het gebruik

gewoon verzwegen.

In Putten sluit het politiebureau aan de Brinkstraat. Momenteel worden pogingen ondernomen een steunpunt onder te brengen op een andere locatie. Voor de commissieleden van belang. Uit de huidige cijfers blijkt dat in twintig procent van alle spoedmeldingen de vereiste aanrijtijd van een kwartier niet wordt gehaald. In Ermelo en Harderwijk ligt dit percentage bijvoorbeeld op maar tien procent. Van der Woude geeft aan dat dit onder meer te maken heeft met het gegeven dat wordt gewerkt vanuit het bureau in Putten en daar ook de briefing van de politieagenten plaats vindt.

Klaas van der Werf (Gemeentebelangen): "Het geeft toch een gevoel van veiligheid wanneer je een keertje een politieauto door de straat ziet rijden." Ook signaleert hij dat boa's (buitengewone opsporingsambtenaren) werk doen dat eigenlijk tot de taak van de politie behoort. Henri Luitjes (Wij Putten) heeft met partijgenoten onderzoek gedaan in de wijk Husselerveld, Eén op de vier bewoners is daar ontevreden over de straatverlichting. Dat draagt bij aan een onveilig gevoel. Volgens wethouder Roelof Koekoek is het uiterst moeilijk op dit punt beleid te ontwikkelen. Vooral omdat de helft tevreden is met de huidige verlichting en de andere helft ontevreden. "Dat maakt dat wij moeten onderzoeken of we bij het vervangen van verlichting doorgaan met ledverlichting en welke kleuren dan."

Teun Jan van Ooijen (ChristenUnie) wil aandacht voor de grootste punten van ergernis. Te hard rijden, parkeren en hondenpoep. "Het is asociaal wanneer je hondenpoep op straat laat liggen, dat moeten we keihard aanpakken." Districtschef Van der Woude gaf aan veel tijd te investeren in het leggen van contact met de burger. De toename van het aantal ongevallen met letsel is ook voor hem een punt van zorg. Veelal gaat het, zo gaf hij aan, om eenzijdige ongevallen.