• Diana Schwab

Strandparc Nulde wil uitbreiden

PUTTEN Strandparc Nulde wordt uitgebreid met vijf hectare. Daarmee wil het Puttense college, indien ook de raad akkoord gaat, tegemoet komen aan de wensen van eigenaar VDB-recreatie. Het recreatiepark is in 1992 aangelegd als watersportcamping. Nadat het jarenlang niet rendabel kon worden geexploiteerd heeft VDB-recreatie de camping in 2007 overgenomen en gaat het goed met het terrein. Dat heeft momenteel een oppervlakte van negen hectare.

Wijnand Kooijmans

Naast onder meer het restaurant biedt het plek aan ongeveer 210 kampeerplaatsen. Deze zijn geopend van 1 april tot 1 oktober. In de huidige situatie worden er geen verhuureenheden aangeboden. Het park is geopend voor zowel verblijfs- als dagrecreanten.

AANLEGPLAATSEN Naast de kampeerplaatsen biedt het recreatiepark ook aanlegplaatsen voor recreanten, een botenhelling en de verhuur van waterfietsen en kano's aan. Om de ingezette lijn van de laatste jaren voort te kunnen zetten, blijven volgens VDB-recreatie, investeringen nodig en moet het terrein worden uitgebreid.

De uitbreiding richt zich op het stranddeel Burg dat ten noorden van het huidige recreatiepark ligt. Het gebied grenst aan het huidige park, maar krijgt wel een eigen karakter en een eigen belevingswereld. Om mee te gaan met de ontwikkelingen is het, zo geeft VDB-recreatie aan, van het grootste belang dat het park het gehele jaar open kan zijn. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de behoefte van de natuurliefehbbers waar VDB-recreatie zich op richt.

 

GELUIDWAL Voor een recreatief verblijfsklimaat is het wel noodzakelijk dat de geluidwal langs de rijksweg A28 wordt doorgezet. Door het aanbrengen van groen kan de biodiversiteit ter plekke ook worden verbeterd. Op het nieuw aan te leggen terrein worden verplaatsbare verblijfseenheden geplaatst. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van duurzame materialen zodat het enerieverbruik wordt teruggedrongen.

 

De verblijfseenheden krijgen een visuele verbinding met het water. Door een ruime opzet en groene aankleding wordt gestreefd naar veel privacy. Alle eenheden krijgen een eigen terras waarbij het omliggende terrein deels openbaar blijft. De plannen gaan uit van 275 standplaatsen voor mobiele kampeermiddelen en maximaal 125 recreatieve verblijfseenheden.

 

BEBOUWING Gestreefd wordt naar hergebruik van bestaande bebouwing. Hiervoor komt onder meer het bestaande gebouw in het noorden van het uitbreidingsgebied in aanmerking. Hier wil men een centrale voorziening en/of groepsaccommodatie bouwen. De openingstijden van restaurant SES op het park moeten worden aangepast, zodat opening gedurende het gehele jaar mogelijk is.

Volgens het Puttense college blijft er voldoende ruimte voor strandbezoek op Smokerspol en Korte Roeijen. Voor Beach Pull wordt gekeken naar een eventuele alternatieve locatie nabij Strand Nulde.