• Gemeente Putten

Straten krijgen vrouwennamen

PUTTEN Binnen het toekomstige woongebied Rimpeler worden de eerste zes straatnamen vernoemd naar vrouwen.

Wijnand Kooijmans

Het college geeft daarmee gevolg aan een motie van de gemeenteraad. Hierin werd hen gevraagd bij de straatnaamgeving in het gebied Rimpeler te zoeken naar namen van vrouwen – al dan niet afkomstig uit Putten – die van grote betekenis zijn geweest voor de Puttense samenleving. Hierbij zou kunnen worden gebracht aan de periode tussen de periode 1940-1945 maar de raad gaf aan dat ook breder mag worden gekeken.

INWONERS De inwoners van Putten konden vervolgens namen indienen. Dat leidde tot ongeveer dertig reacties met in totaal zeventig namen. Deze zijn vervolgens besproken binnen een informele straatnamencommissie. Op grond van dat, overigens niet eensluidende advies, heeft het college een besluit genomen.

Gekozen is voor de namen Trientje Timmerstraat, Dames Tijssenstraat, Aartje Simonstraat, Zuster Joustrastraat, Gerritje van Beekstraat en de Jansje Rozendaalstraat. De nabestaanden wordt toestemming gevraagd voor deze naamgeving. Indien daarmee akkoord wordt gegaan worden ze ook uitgenodigd voor de onthulling van het straatnaambord.

VELDNAMEN Binnen de straatnaamcommissie hebben de leden van het Puttens Historisch Genootschap gepleit voor het gebruikmaken van historische veldnamen. Met de historische veldnamen wordt, volgens de betreffende leden, een mooie verbinding gelegd tussen de oude en unieke omgeving van het goed Rimpeler. Volgens hen geeft dit 'voeling' met de woonomgeving.

Trientje Timmer, Aartje Simon en de dames Tijssen hebben in de Tweede Wereldoorlog onder meer onderdak geboden aan onderduikers en het verzet gesteund door onder meer koerierswerk. De dames Tijssen hebben gevangen gezeten in Kamp Westerbork. Jans Rozendaal was bekend vanwege haar verhalen over de Tweede Wereldoorlog en haar eigen ervaringen uit deze periode. Ook was ze politiek actief en zette ze zich in voor behoud van het Puttens dialect.

WIJKVERPLEEGSTER Gerritje van Beek was jarenlang 'klokkenluidster' van de Hervormde kerk in Putten maar ook eigenares van het touwwinkeltje aan de Achterstraat. Zuster Joustra was jarenlang wijkverpleegster en vroedvrouw/verloskundige in Putten.

Met de leden van de straatnamencommissie is afgesproken dat verder onderzoek wordt gedaan naar aanvullende vrouwennamen. De resultaten hiervan komen in maart aan de orde. Mochten er onvoldoende vrouwennamen beschikbaar zijn dan stellen de leden van het Puttens Historisch Genootschap voor gebruik te maken van historische veldnamen die vroegere vrouwelijke eigenaren van het goed Rimpeler benoemen. Dit als symbolisering van de sterke Puttense vrouwen die een bijdrage hebben geleverd aan de Puttense samenleving.