• Boy Imminck/BDU Media

Strijd om aankoop twintig hectare grond door de gemeente

PUTTEN De aankoop van ruim twintig hectare grond door de gemeente Putten van de provincie Gelderland is geen gelopen race. Dat werd duidelijk tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte. Alle fracties willen een definitief standpunt pas duidelijk maken in de raadsvergadering van 7 december.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om gronden langs rijksweg A28 die de gemeente zijn aangeboden voor een bedrag van 1,1 miljoen euro. De gemeente wil de aankoop doen om uit het eigen geld een groter rendement te halen dan mogelijk is wanneer het geld op de bank blijft staan. Uit de inspraak van de in deze omgeving gevestigde agrariër Van Winkoop blijkt dat meerdere boeren ook belangstelling hebben voor deze gronden.

Zelf heeft hij een deel van de gronden, direct grenzend aan zijn bedrijf, jaren in pacht gehad. In het verleden is de nu te koop aangeboden grond aangekocht in verband met een gewenste ruilverkaveling. Er zouden zelfs acht boerderijen mogen worden gebouwd maar uiteindelijk is er daarvan niet één daadwerkelijk gebouwd. Betrokken agrariërs is de toezegging gedaan dat, indien de grond niet meer nodig is, deze hen te koop zou worden aangeboden. Dat is echter in de praktijk niet waargemaakt. Volgens Van Winkoop wordt door hem ook veel aan natuurbescherming gedaan, onder meer als het gaat om de bescherming van weidevogels.

 

Van Winkoop heeft groot belang bij de gronden omdat deze voor hem van belang zijn ook in de toekomst boer te kunnen blijven. Maar ook collega's van hem hebben interesse in de nu te koop zijnde gronden. Hij deed het aanbod direct vijftigduizend euro meer neer te tellen voor de grond dan het bod van de gemeente.

Voor Bert Klompenhouwer (VVD) is het de vraag of het de taak is van de gemeente om gronden aan te kopen en te verpachten. "Waar zijn we mee bezig, zeker als ondernemers belangstelling hebben voor deze gronden. Hebben wij de kennis in huis om deze grond te verpachten." Ook twijfelt hij of de gemeente Putten het recht heeft bij verpachting Puttense agrariërs voorrang te verlenen.

 

TWIJFELS De inspraak deed bij meerdere fracties twijfels oproepen over de aankoop. Men wil graag dat de gronden behouden blijven voor agrariërs uit de gemeente Putten zelf. Jan van Meerveld (CDA) vraagt zich af waarom de gronden niet als eerste aan agrariërs zijn aangeboden. Nu kaapt de gemeente de gronden als het ware voor hen weg.

Henk Koornneef (Gemeentebelangen) vraagt zich af wat de gemeente moet met deze grond. Zijn fractie loopt niet warm voor de aankoop. Jan van den Brink (SGP) wil alleen aankopen wanneer de gemeente garandeert dat de grond verpacht wordt aan Puttenaren.

 

Door wethouder Roelof Koekkoek werd aangegeven dat de gemeente gaat kijken wie de gronden heeft gepacht en of er bij hen belangstelling bestaat voor een nieuwe pacht. Wanneer de gemeente niet koopt gaat de grond in de openbare verkoop en komt deze terecht bij de hoogste bieder. Of Puttenaren voorrang mag worden gegeven kan hij nog niet beantwoorden.