• De houtwal langs de Stationsstraat.

    Petitiegroep houtwal rimpeler

Strijder voor houtwal blij met de das

PUTTEN Oud raadslid Okko van Dijk van het CDA is blij verrast dat de zogenoemde Evers houtwal in het gebied Rimpeler alsnog wordt gespaard.

Wijnand Kooijmans

Namens zijn partij heeft Van Dijk zich in het verleden sterk gemaakt voor het behoud van de houtwal. Dat gebeurde onder meer tijdens de laatste vergadering van de oude raad waarin een stevig debat werd gevoerd over de vaststelling van het bestemmingsplan voor woningbouw in Rimpeler.

De discussie spitste zich vooral toe op het al dan niet verwijderen van de historische houtwal Evers tegenover de Formido. Het CDA kreeg geen enkele steun bij het pleidooi voor behoud van de houtwal. Ondanks de steun van de buurtbewoners, kinderen met 366 handtekeningen en organisaties als het Puttens Historisch Genootschap en de Stichting Natuur- en Milieu Putten.

WONINGEN Het college verzette zich tegen het sparen van de houtwal. Vooral omdat er dan minder woningen kunnen worden gebouwd en de bestaande behoefte daaraan. Van Dijk is blij dat de houtwal nu alsnog wordt gespaard, zij het dan niet dankzij de politiek of het CDA. Alle eer komt wat hem betreft toe aan de das.

De das is een aantal keren heen en weer gelopen van zijn burcht naar een bij burcht, genietend van zijn beschermde looproutes. De impact van de aanwezige gefilmde das is, zo concludeert Van Dijk, vele malen groter dan de invloed van de lokale politiek. Het vindt het echter wel frappant dat het college en de partijen die het doodvonnis hadden uitgesproken over de houtwal nu stil zijn.

BLIJ Hij is echter blij dat er nu niets dan begrip is voor de das en de beschermde status van het dier. Waar de wethouder verwacht dat de dassen na drie jaar gebruik maken van de nieuwe houtwal die wordt aangeplant, heeft Van Dijk daarover zijn twijfels. Kenners hebben hem in het oor gefluisterd dat het zeker tien jaar duurt voordat de migratie routes van de das zijn verlegd. Waardoor de houtwal ook zo lang mag blijven bestaan. Van Dijk is blij dat soms de das de politiek bepaalt.