• Lex van Lieshout

Subsidie voor invalidentoilet De Vale Ouwe

PUTTEN De tennisvereniging De Vale Ouwe krijgt een subsidie van 57.600 euro van de gemeente Putten voor het aanbrengen van een invalidentoilet.

Wijnand Kooijmans

De vereniging telt veel tennissers met een beperking. Dat maakt dat het bestuur bij de gemeente een verzoek heeft ingediend voor de bekostigen van het aanbrengen van sanitaire voorzieningen waar ook rolstoeltennissers gebruik van kunnen maken. Dat die leden niet met de deur dicht van de huidige voorzieningen gebruik kunnen maken wordt door hen als erg vervelend ervaren.

De verwachting is bovendien dat het aantal leden verder zal groeien aangezien de lessen worden verzorgd door een Puttense rolstoeltennissers. Met de bouw van het invalidentoilet wordt snel begonnen. De vereniging heeft plannen meer mensen met een beperking in beweging te krijgen. De subsidie is opgenomen in het sportaccommodatieplan en om deze reden toegekend door het college van burgemeester en wethouders.