• (Archieffoto ter illustratie).

    Harry Schipper

Taal statushouders wordt verbeterd

PUTTEN Door de gemeente Putten is het programma 'Taalverbetering op de werkvloer' opgestart. Hiermee moet de taalbeheersing van statushouders worden verbeterd en worden voorkomen dat dienstverbanden met hen vroegtijdig worden stopgezet vanwege beperkte taalbeheersing.

Wijnand Kooijmans

Het is één van de zaken die zijn opgestart in het kader van de raadsmotie 'Werk maken van werk.' Doel van de motie is extra aandacht te besteden aan de bemiddeling van bijstandsgerechtigden met een taalbarrière.

Ook wordt hierin het Puttense college van burgemeester en wethouders opgedragen om in gesprek te gaan met Puttense bedrijven die gebruikmaken van werknemers uit Oost Europa. Dit als doel om hen de kansen en mogelijkheden van bijstandsgerechtigden onder de aandacht te brengen. Die gesprekken zijn inmiddels gestart. Sinds begin 2019 zijn er inmiddels in totaal dertien statushouders (inclusief partners) uit de uitkering gestroomd vanwege het krijgen van betaald werk.

In de gesprekken wordt ook gekeken of statushouders in sommige gevallen parttime kunnen worden geplaatst. Dit omdat verschillende statushouders alleen parttime inzetbaar zijn omdat zij ook nog het verplichte inburgeringstraject moeten volgen.

Het college geeft aan dat de accountmanager ook de komende tijd de gesprekken blijft voortzetten met bedrijven die Oost-Europese werknemers in dienst hebben. Ook wordt gezocht naar andere bedrijven of zij geschikte plekken hebben om statushouders duurzaam aan het werk te krijgen. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van specifieke werkvaardigheden bij bijstandsgerechtigden. Het gaat daarbij specifiek om vaardigheden die zij nodig hebben duurzaam aan het werk te gaan. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van samenwerking met andere gemeenten in de regio.