• Wijnand Kooijmans

Tankstation TopClassics mag duurzaamheid verbeteren

PUTTEN TopClassics aan de Stationsstraat in Putten mag de gewenste milieumaatregelen uitvoeren. Het bezwaarschrift dat tegen de plannen was ingediend, is door het Puttense college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

De vergunning is verleend voor het vervangen van de afgifte voor motorbrandstoffen en het aanpassen van de producten in de ondergrondse brandstoftanks. Ook wordt de verkoop overdag aangepast van een bemand naar een onbemand tankstation.

BEZWAAR De indiener van het bezwaarschrift geeft aan het vreemd te vinden dat op de betreffende locatie het plaatsen van een high speed dieselpomp voor vrachtwagens is toegestaan. Een eerdere aanvraag van hem is in 2011 afgewezen. Volgens hem wordt hiermee door het college het gelijkheidsbeginsel aangetast. Ook ten aanzien van verrichtte metingen verwijt hij het college willekeur.

WASBOX Zijn bezwaren richten zich verder tegen het feit dat in het uitgebrachte rapport is aangegeven dat na 21 uur alleen nog maar met tankpassen kan worden getankt. Ook vindt hij het vreemd dat het geluid van de aanwezige wasbox, shop en koffiecorner niet in het akoestisch onderzoek zijn meegenomen.

De bezwaren zijn beoordeeld door de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De leden hiervan komen tot de conclusie dat de wijzigingen geen nadeligere gevolgen voor het milieu hebben dan in de huidige omstandigheden. Ook blijkt nergens dat de plaatsing van een high speed dieselpomp is aangevraagd. Ook is hiervoor geen vergunning verleend.

ONDERZOEK Het akoestisch onderzoek voldoet, naar de mening van de commissie, aan alle voorwaarden. De vraag of na 21 uur alleen met een tankpas kan worden getankt is voor de beoordeling van de aanvraag niet relevant. Ook is dit al opgenomen in de huidige vergunning. De wasbox, shop en koffiecorner zijn al aanwezig en dat maakt dat deze niet leiden tot meer geluid dan nu al het geval is.

Dat maakt dat de commissie oordeelt dat de aangevraagde vergunning op terechte gronden is verleend. Het advies het bezwaarschrift ongegrond te verklaren wordt dan ook overgenomen.