Te vroeg gejuicht over school in Rimpeler

PUTTEN Binnen de toekomstige woonwijk Rimpeler is niet de bouw van een basisschool opgenomen.

Wijnand Kooijmans

Dat schrijft het Puttense college van burgemeester en wethouders in een brief aan de schoolbesturen. Meerdere besturen hebben aangegeven interesse te hebben een school te stichten in deze wijk waar rond de 225 nieuwe woningen moeten komen. Ook heeft het college berichten gehoord dat schoolbesturen al met ouders heeft gesproken over mogelijke schoollocaties in de wijk.

Het college zegt zich te realiseren dat er de nodige knelpunten bestaan op het gebied van onderwijshuisvesting in Putten. Onder meer kampen de

bestaande scholen in de net gerealiseerde wijk Bijsteren al met ruimtetekort. Dat maakt dat Vastgoeddialoog opdracht is gegeven een nieuw integraal huisvestingsplan te schrijven. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van een nieuwe onderwijslocatie.

Besloten is de brief aan de schoolbesturen te versturen om zo een onjuiste beeldvorming te voorkomen. De schoolbesturen wordt gevraagd de ouders hierover ook te informeren. Met de bouw in Rimpeler moet nog een begin worden gemaakt.