• Archief BDU Media

Tekorten jeugdzorg rijzen pan uit

PUTTEN De jeugdzorg kost de gemeente Putten dit jaar al een miljoen euro meer dan begroot. De vrees is dat hier in de resterende maanden nog iets meer dan een kwart miljoen euro bovenop komt.

Wijnand Kooijmans

Dit wordt veroorzaakt door het toenemend aantal cliënten in de jeugdzorg. Maar ook de zorg die moet worden verleend is steeds intensiever. Volgens wethouder Nico Gerritsen komt dit onder meer omdat tegenwoordig, in tegenstelling tot voorheen, achter de voordeur wordt gekeken. Dat betekent dat in een vroeger stadium hulp kan worden verleend. Het steekt wethouder Gerritsen vooral dat hij antwoorden krijgt op alle vragen die hij stelt binnen de Regio Noord Veluwe waar de jeugdzorg tot 1 januari 2018 nog bij is ondergebracht

,,We weten op dit moment onvoldoende hoe wij inzicht houden in de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg. Ons uitgangspunt blijft dat iedereen die hulp nodig heeft deze moet krijgen. Naast verwijzingen vanuit de gemeente hebben wij ook te maken met rechtstreekse plaatsingen door justitiële diensten en verwijzingen door huisartsen."

Met ingang van 1 januari komend jaar gaat de jeugdzorg over naar de gemeente Ermelo. Deze brengt deze taak onder bij Meerinzicht, het samenwerkingsverband van Harderwijk, Zeewolde en Ermelo. Gerritsen vreest dat hierdoor de recent opgebouwde kennis deels verloren gaat. De tekorten zijn geen probleem van Putten alleen, het totale tekort voor de zes gemeenten op de Noord-Veluwe bedraagt ruim negen miljoen euro. Putten kan de tekorten voorlopig nog dekken uit de overschotten bij de taken die vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.

STRENG De overschotten doen bij Ellis van Dam (Gemeentebelangen) de vraag rijzen of de gemeente niet te streng is met de beoordeling van aanvragen. Gezien de vergrijzing vindt ze het vreemd dat hierop zo veel geld wordt overgehouden. De overschotten zijn, zo geeft Gerritsen aan, een landelijke tendens. ,,We zijn gekort maar de bedragen welke wij krijgen zijn ruimschoots voldoende om aan de vraag te voldoen."

Volgens de wethouder wordt er ook, meer dan in het verleden, naar praktische oplossingen gezocht.