• Robin van Lonkhuijsen

Tevredenheid over uitvoering WMO

PUTTEN Inwoners van de gemeente Putten zijn overwegend positief als het gaat om de dienstverlening binnen het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De tevredenheid is nog toegenomen ten opzichte van 2016 als het gaat om contacten van cliënten met de gemeente, over het resultaat van de ondersteuning en over de mantelzorg. Ook in relatie met de gemeenten Elburg en Oldebroek doet Putten het uitstekend. Het gaat dan vooral om het contact van cliënten met de gemeente.

Naast de tevredenheid is er ook ruimte voor verbetering, zo blijkt uit het onderzoek. De deelname aan het onderzoek valt lager uit dan in 2016. Ook is de onafhankelijke cliëntondersteuner nog niet bekend bij iedereen. Inwoners maken zich ook meer zorgen over de bescherming van hun persoonsgegevens.

Omdat, zo vindt het college van burgemeester en wethouders, de cijfers niet het hele verhaal vertellen, wil de gemeente nog dit jaar met een aantal cliënten in gesprek. Door deze vorm van burgerparticipatie worden de cliënten de mogelijkheid geboden hun persoonlijke ervaringen met de wet maatschappelijke ondersteuning te delen. Omdat mantelzorgers een belangrijk deel van de zorg op zich nemen vindt het college ook hun ervaringen belangrijk. Naast cliënten worden daarom ook mantelzorgers uitgenodigd door de gemeente om hun verhaal te doen.