• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

    Wijnand Kooijmans

Textiel wordt huis aan huis ingezameld

PUTTEN Putten zamelt het textiel vanaf nu huis aan huis in door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting paardensport voor gehandicapten uit Ermelo mag daarnaast tot eind 2019 jaarlijks nog één inzamelronde houden.

Wijnand Kooijmans

De mogelijkheid voor inwoners zelf textiel, inclusief schoenen, te brengen naar de ondergrondse kledingcontainers van Sympany blijft overeind. De containers staan op diverse locaties in het dorp en op het afvalbrengstation van de gemeente. Daarnaast werd vier per jaar een inzamelronde gehouden. Hiervoor werd een week voor de inzameling huis aan huis een textielzak bezorgd.

Het haalsysteem werd uitgevoerd door jaarlijkse wisselende partijen. Sympany en de stichting paardensport voor gehandicapten waren de laatste jaren vaste inzamelaars. Daarnaast vond tweemaal per jaar een inzameling plaats door landelijke instanties. In 2016 is een verandering ingezet. Binnen de dienst gemeentewerken is een groep medewerkers actief, samengesteld uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SORTEERCENTRUM Daarnaast heeft Putten samen met de regiogemeenten op de Noord-Veluwe een aanbesteding gehouden voor de sortering en het op de markt brengen van textiel. Dat heeft geleid tot de oprichting van een regionaal sorteercentrum voor textiel in Harderwijk dat wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De activiteiten bestaan uit het huis aan huis uitdelen van textielzakken en het ophalen van de volle zakken. Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft nu besloten de inzameling van textiel aan hen over te laten. 

CONTAINER De stichting paardensport voor gehandicapten mag tot eind 2019 hun eigen inzamelronde houden. Dit om hen de tijd en ruimte te geven een alternatieve vorm van fondsenwerving te zoeken. Daarnaast schrijft Putten de eigenaren van illegaal geplaatste containers aan dat zij deze moeten verwijderen. Op één locatie is de container zelfs direct voor de container van Sympany geplaatst. Legalisatie wordt niet wenselijk gevonden. Indien niet aan de aanschrijving wordt voldaan gaat het college over tot handhavend optreden. In het uiterste geval kan de container op kosten van de eigenaar door de gemeente worden verwijderd. Met het zelf inzamelen is een jaarlijkse kostenpost gemoeid van rond de 6.500 euro. Wel wordt een opbrengst van rond de tienduizend euro verwacht.