• Archief BDUmedia

Tien ideeën voor grootschalige energieopwekking in Putten

PUTTEN Bij de gemeente Putten zijn in de afgelopen maanden tien initiatieven binnengekomen voor projecten voor de grootschalige opwekking van energie. Het gaat om één groot zonnepark, zes kleinere zonneparken, twee initiatieven voor windenergie en één biomassaproject in combinatie met energieopwekking.

Verantwoordelijk wethouder Gerbert Priem is blij met de respons: ,,De samenleving en het bedrijfsleven reageren enthousiast op onze uitnodiging om met initiatieven te komen. Er ligt nu een mooie mix van voorstellen. Daarover zijn wij positief verrast."

KLIMAATNEUTRAAL De gemeente Putten heeft de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dit doel te bereiken moet er in 2020 14 procent duurzame energie worden opgewekt. Priem: ,,Dat is een stevige ambitie. Volgens de laatste meting uit 2017 zitten we op 7,3 procent. Tijd dus om nieuwe stappen te zetten." 

Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad van Putten het beleidskader Grootschalige energieopwekking vast. De binnengekomen trajecten worden de komende maanden aan dit kader getoetst.

VERVOLGTRAJECT De initiatiefnemers benutten de zomerperiode om hun voorstellen verder uit te werken. ,,Belangrijk toetsingscriterium is de maatschappelijke meerwaarde van het initiatief. Het gemeentebestuur wil graag dat de Puttense samenleving hier profijt van heeft. Dat is belangrijk voor het draagvlak", zo stelt wethouder Priem. ,,Ook worden van de initiatiefnemers plannen verwacht op het gebied van communicatie, participatie, inpassing in het landschap en het (lokaal) eigenaarschap.''

Na het zomerreces vindt een tweede beoordeling plaats. Eind september gaan de initiatiefnemers in gesprek met de Puttense gemeenteraad over de plannen. Bij een positieve beoordeling worden de initiatiefnemers uitgenodigd om een formele vergunningsaanvraag te doen.