• Archief BDUmedia

Tijdelijk wonen niet ten koste van woningbouwproductie

PUTTEN De tachtig bungalows die wethouder Roelof Koekkoek beschikbaar wil stellen voor tijdelijke bewoning gaan niet ten koste van de geplande woningbouwproductie in Putten. Dat stelt wethouder Nico Gerritsen naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen. Henk Koornneef van deze partij wil de zekerheid dat het aantal beloofde woningen wordt behaald.

Wijnand Kooijmans

Putten heeft de ambitie vanaf 2020 per jaar 120 te bouwen. In de jaren 2013 tot en met 2018 zijn er 383 woningen gerealiseerd binnen de gemeente Putten. Voor dit jaar ligt de ambitie op honderd woningen. Indien de plannen waar gemaakt worden ligt de totale woningproductie in de periode tussen 2013 en 2025 op in totaal 1.038 woningen.

WOONVISIE Aangegeven wordt dat in de woonvisie, die in 2015 door de raad is opgesteld, werd uitgegaan van de bouw van rond de zeventig woningen per jaar. In 2017 is besloten, vanwege de extra ruimte vanuit de regionale woningafspraken, gemiddeld tachtig woningen per jaar te bouwen. In het coalitieakkoord tot 2022 is, in overleg met de provincie Gelderland, het aantal te verhogen tot honderd per jaar. In mei van dit jaar is de raad er mee akkoord gegaan dat wordt getracht dit aantal te verhogen naar 120 per jaar.

Omdat woningbouwprojecten complex zijn, spreekt het college nadrukkelijk over gemiddeld. Het kan zijn dat het ene jaar meer woningen worden toegevoegd en het andere jaar minder. Op dit moment wordt in regionaal verband onderzoek gedaan naar de behoefte in de komende jaren. Aan de hand hiervan worden de nieuwe woningbouwcijfers opgesteld.

PRODUCTIE Met name voor de periode 2023 en 2024 wordt door het college gekeken hoe nieuwe woningbouwlocaties kunnen bijdragen om de woningbouwopgave in te vullen en de productie op peil te houden.