• Foto: Henk Merjenburgh

Tijdelijke huisvesting vergunninghouders bij Heihaas in Putten

PUTTEN Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Putten geïnformeerd dat met ingang van dinsdag 22 september vijf vakantiewoningen bij Landal Vakantieparken Heihaas in Putten zijn gehuurd. Deze woningen zijn bestemd voor de tijdelijke huisvesting van minimaal dertig vergunninghouders. Het gaat om gezinnen die al langere tijd in Nederland zijn, een verblijfsvergunning hebben en in afwachting zijn van permanente woonruimte.

Deze tijdelijke oplossing heeft geen relatie met de reguliere taakstelling tot het huisvesten van vergunninghouders door de gemeente Putten.

Het COA heeft te maken met een grote stijging van de bezetting op de opvanglocaties. Er is sprake van een zeer hoge instroom van vluchtelingen, onder andere uit Syrië en Eritrea. Ook is er een toename van het aantal vergunninghouders dat wacht op een woning binnen een Nederlandse gemeente.

Het COA zoekt naar mogelijkheden om snel extra opvangplekken te realiseren, o.a. door vergunninghouders zo snel mogelijk van tijdelijke huisvesting te voorzien door tijdelijk vakantiewoningen binnen recreatieparken aan te bieden.