Tijdelijke woonunits voor arbeidskrachten

PUTTEN Aan de Kolthoornseweg 12 in Putten mogen 34 tijdelijke woonunits worden geplaatst voor het huisvesten van arbeidskrachten. Ingestemd wordt met de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Ook is door het college van burgemeester en wethouders de benodigde tijdelijke vergunning afgegeven.

Wijnand Kooijmans

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend. Dat maakt de kans klein dat bij de definitieve vaststelling van het plan nog succesvol in beroep kan worden gegaan. Door een omwonende was wel een

zienswijze (bezwaar) ingediend. Dit gezien de vrees voor geluidsoverlast en afval. Het college neemt genoegen met de maatregelen die Dive(r)s Onroerend Goed heeft aangekondigd te nemen. Het betreft dan onder meer het beheer van het parkje, de regels waaraan de toekomstige bewoners zich moeten houden en de landschappelijke inpassing van de woonunits.

Om te bereiken dat de toezeggingen worden waargemaakt zijn door het college diverse voorschriften in de vergunning opgenomen die overlast voor de omwonenden moeten voorkomen.