• Henk Hutten

Tot en met 2019 mantelzorgcompliment

PUTTEN Het uitdelen van een mantelzorgcompliment is in Putten tot en met 2019 gewaarborgd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hiervoor aan de Stichting Welzijn Putten jaarlijks maximaal 57.000 euro beschikbaar te stellen.

Wijnand Kooijmans

In 2016 heeft de Puttense gemeenteraad een motie aangenomen om het mantelzorgcompliment in te voeren. In de begroting voor 2017 was hiervoor ook al een bedrag opgenomen maar formeel moest het college nog wel een besluit nemen zodat ook daadwerkelijk met het geld over de brug kan worden gekomen.

De Puttense stichting houdt meerdere activiteiten om mantelzorgers te waarderen. Onder meer een Fundag voor jonge mantelzorgers in oktober en de uitreiking van het mantelzorgcompliment. Het compliment kan uitgekeerd worden in de vorm van VVV-bonnen, een pas van het Winkel Centrum Putten of in geld. Maximaal gaat het om honderd euro per mantelzorger.

De regeling wordt wel jaarlijks geëvalueerd door het college.