• Verkeersdrukte op de provinciale weg N303 tussen Putten en Voorthuizen.

    Henk Hutten

Totaalplan voor minder verkeer op Veluwe

VELUWE Ondernemer Diederick Huizinga woont tussen Voorthuizen en Garderen en werkt in Hilversum. De verkeersdrukte op de ´dichtslibbende Veluwe´ - zowel op provinciale wegen als de snelwegen A1/30 en A28 - is hem een doorn in het oog. Hij presenteert een totaalplan om alle knelpunten aan te pakken.

Jannes Bijlsma

Samen met een groepje buurtbewoners ging Huizinga op persoonlijke titel in gesprek met natuur- en andere belangenorganisaties, overheden en grote bedrijven. Om de wegen op de Veluwe te ontlasten, moeten allereerst de knooppunten Hoevelaken (A1/A28) en A1/A30 bij Barneveld en de verbreding van de snelweg tussen Barneveld en Amersfoort veel sneller worden aangepakt dan nu is gepland, vindt hij. ,,Het is niet uit te leggen dat de procedures zo lang moeten duren, terwijl vaststaat hoe groot de problemen zijn. Zorg dat het wettelijk mogelijk wordt, ga vooraf met belangenverenigingen in gesprek en kijk wat zij er voor terug willen hebben. Dan valt er met iedereen te praten."

PUTTERWEG En juist dat heeft Huizinga de afgelopen maanden gedaan, met verschillende partijen. Sommige daarvan zien wel wat in zijn plannen. Behalve een snelle aanpak van de snelwegen (,,ook de A28 is hopeloos verouderd") omvatten die het verplaatsen van grote bedrijven naar locaties langs de snelweg en het terugdringen van sluipverkeer. De eerste maatregel die in dat kader moet worden doorgevoerd is naar zijn mening een proef om de maximumsnelheid op de provinciale N303 (Voorthuizerstraat) tussen Putten en Voorthuizen te verlagen van 80 naar 60.

,,Nu geeft Google dat nog als snelste route aan als je van de A30 of A1 richting het noorden wilt rijden´´, licht Huizinga toe. ,,Gevolg hiervan is dat veel nationale en internationale vrachtwagens er gebruik van maken. De weg is alleen helemaal niet ingericht op dat grote vrachtverkeer. Dat hoort gewoon op de snelweg. Als je daar tenminste kunt doorrijden. Als je de snelheid op de N303 verlaagt, dring je dat sluipverkeer terug."

SLUIPVERKEER Door de opening van de rondweg Voorthuizen, gepland voor midden 2019, zal het traject Voorthuizen-Putten alleen maar meer sluipverkeer opleveren, gelooft Huizinga. ,,Straks zal het verkeer bij Putten vastlopen. Dat dorp heeft veel rotondes en fietspaden. Daarom zou het ook beter zijn als de snelheid op de rondweg zelf beperkt blijft tot 60. Maar de snelheidsverlaging van het traject Voorthuizen-Putten is nu gemakkelijker te realiseren, omdat dit officieel te boek staat als een 'lokale ontsluitingsweg'."

Belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland staat achter het plan. ,,Van onze leden krijgen we mee dat ze hun buitenspiegels moeten inklappen als ze daar rijden", zegt woordvoerder Quinten Snijders. ,,De weg is te krap. Er staan bomen langs de weg, je hebt geen uitwijkmogelijkheden... 60 is daar echt beter dan 80." Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten steunen Huizinga. Volgens de natuurorganisaties zou deze maatregel het aantal aanrijdingen met wild aanzienlijk terugdringen. ,,Er ligt een ecologische verbindingszone aan de N303", weet boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer. ,,Herten en reeën steken er over. De weg is krap en leent zich niet voor die snelheid, zeker nu het verkeer er toe lijkt te nemen. De lengte van het traject is tamelijk kort; de tijdwinst die je hebt met 80 in plaats van 60 is relatief klein. Een verlaging van de snelheid ligt daarom voor de hand.´´

OPZIJ KIJKEN Natuurmonumenten is momenteel druk bezig met een onderzoek naar hoe het aantal aanrijdingen met wild kan worden teruggedrongen. ,,Het is ons tot nu toe gebleken dat veel aanrijdingen worden veroorzaakt op wegen zonder afrastering, waar het wild dus niet wordt tegengehouden", zegt woordvoerder Luc Berris. ,,Daarnaast gebeuren ze vaak op plekken waar 80 mag worden gereden. Daar waar 60 het maximum is, zijn zo goed als geen aanrijdingen. Dit komt omdat mensen op lagere snelheid relatief vaker opzij kijken. En reeën worden niet geraakt als ze tweehonderd meter voor je oversteken, maar vijftig meter voor je.

WILDE ZWIJNEN Andere provinciale wegen in regio zouden zich, wat betreft het aantal aanrijdingen met wild, nóg beter lenen voor een snelheidsverlaging, denkt Berris. ,,Tussen Voorthuizen en Garderen, de N344, zijn geregeld aanrijdingen met wilde zwijnen. En tussen Putten en Garderen worden ook dam- en edelherten geraakt door auto's." Huizinga begrijpt dat een snelheidsaanpassing op andere wegen dan de N303 'misschien meer voor de hand ligt'. ,,Maar je moet ergens beginnen. En omdat de N303 een lokale verbindingsweg is, kun je de snelheidsverlaging er relatief gemakkelijk realiseren. Ik ben erg blij met de steunbetuigingen van de natuurverenigingen. Hopelijk kunnen we de provincie overtuigen."

VERPLAATSEN Om het zware verkeer van ongewenste plekken te weren, pleit Huizinga tevens voor het verplaatsen van grote bedrijven. Deze zijn van oudsher vaak midden op de Veluwe gevestigd, maar zouden naar locaties langs de snelwegen moeten verhuizen. ,,Dat lijkt ingewikkeld, maar er liggen steeds meer kansen. Bedrijven worden zich steeds beter bewust dat er mogelijkheden voor win-winsituaties komen door te verhuizen. Het kan ze gewoon geld schelen. Neem transportbedrijf Van Reenen in Barneveld; dat verhuisde al zijn locaties naar één nieuw en duurzaam pand op bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Ondertussen wekt het bedrijf meer energie op dan het verbruikt vanwege de duurzame bouw. Van Reenen heeft nu zes keer zoveel ruimte om door te kunnen groeien. En, niet onbelangrijk, het leverde veel minder transportbewegingen door het hart van de Veluwe op. Daar heeft iedereen wat aan. Ga met de betrokken bedrijven in gesprek, zet alle voordelen op een rijtje en dan ben ik ervan overtuigd dat ook bedrijven die tot nu toe niet wilden verhuizen, nu misschien wél willen bewegen. Iedereen ziet hoe nijpend het probleem inmiddels is geworden. Waar een wil is, is een weg." De Puttense transportondernemer Rien van de Brug betwijfelt dat. ,,Als het geld er zou zijn, zouden die bedrijven al lang weg zijn geweest. Maar ik vind het wel een goede gedachte.´´

De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze onderzoekt momenteel de haalbaarheid van Huizinga's verkeersplannen, waar de snelheidsbeperking op de N303 onderdeel van is. Het is nog niet duidelijk wanneer zij met haar bevindingen komt.