• Het echtpaar Klaassen-Zeegers met de trouwfoto op tafel.

    Wijnand Kooijmans

Trouw aan elkaar én aan Putten

PUTTEN Geboren en getogen in Putten en zestig jaar trouw aan elkaar en aan Putten. Marinus Klaassen (83) en Fennetje Zeegers (84) mochten dat maandag 1 mei met de familie vieren en kregen een dag later bezoek van burgemeester Henk Lambooij.

Wijnand Kooijmans

De bruid, roepnaam Fenna, was lange tijd werkzaam in de huishouding bij een adelijke dame maar hielp ook mee in de tijd dat de bruidegom een schoenenzaak had aan de Kerkstraat in Putten. Daarnaast zorgde ze voor de opvoeding van de kinderen. Het ondernemen was haar niet helemaal vreemd, haar vader was bijna vijftig jaar bakker in Putten en bezorgde onder meer nog met de fiets. Klein van stuk waardoor hij op de trappers moest gaan staan om over de mand heen te kunnen kijken.

 

SCHOENMAKER De bruidegom komt uit een familie van schoenmakers. De naam Klaassen is niet een echt Puttense naam en dat blijkt te kloppen. Een voorvader is afkomstig uit Harderwijk. Als oudste zoon was het 'logisch' dat ook Marinus schoenmaker werd. Al had hij daar eigenlijk niet zo veel zin in, in tegenstelling tot een jongere broer. Maar het moest de oudste worden. Lange tijd had het gezin dan ook een zaak aan de Kerkstraat.

Maar Marinus bleek de regel 'schoenmaker blijf bij je leest' uiteindelijk toch aan zijn laars te lappen en werd ambtenaar. Dit op de administratie van de middelbare agrarische school. Aanvankelijk in Putten maar later verhuisde hij mee naar Barneveld. Onderwijskundig een hele verbetering.

 

PRAKTIJK In Barneveld werd de nieuwe school gehuisvest naast de praktijkopleiding. Hierdoor konden leerlingen bijvoorbeeld zien hoe een stal moest worden ingericht. Zelf gaf Marinus Klaassen enige tijd les aan de schoenmakersopleiding. Naast een praktijkexamen moest hij ook een theorie examen afleggen met onder meer het berekenen van een kostprijs en marktonderzoek. Op zijn eindlijst prijkten allemaal negens. Om deze reden werd hij gevraagd les te geven. Tot dan deed dat een econonoom die echter geen enkele binding had met het vak.

 

RAZZIA Vanuit de voorkamer van de woning aan de Kerkstraat maakte Marinus ook de razzia mee. Zijn vader was een van de weinige Puttenaren die werd weggevoerd maar terugkeerde. Dat maakte dat de bruidegom later daar ook veel verhalen over te horen kreeg. ,,Ik heb veel mannen zien langskomen die uit huis waren gehaald en werden afgevoerd naar de kerk." Zelf ging hij tweemaal per week de boer op om eten te halen bij bekenden. De ene dag naar de Vanenburg, de andere dag naar Gerven.

Marinus had wel een zus van achttien. Maar zijn moeder wilde haar niet niet alleen over straat sturen. De families kende men van het stallen van de fietsen bij de winkel van toen nog Marinus vader aan de Kerkstraat. Dat gebeurde vaak op zondag tijdens de kerkgang. Bruid en bruidegom kregen samen vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. De jongste woont nog in Putten, de anderen zijn uitgewaaid maar brengen nog trouw om de week een bezoek aan hun ouders.