• Plannen voor appartementen op de hoek van de Harderwijkerstraat en Lariksstraat

    gemeente putten

Twijfels rond woningbouw

PUTTEN De bouw van elf appartementen op de hoek van de Harderwijkerstraat en de Lariksstraat in Putten is nog geen gelopen race. In de raadscommissie Ruimte gaven alleen Gemeentebelangen en VVD aan hiermee zonder meer akkoord te gaan.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een gewijzigd plan van Laseur projectontwikkeling. Het oorspronkelijke plan ging uit van zes appartementen. In de praktijk bleken deze niet verkoopbaar. Van de nu geplande woningen zijn er inmiddels acht verkocht en is er een optie op de koop van een negende woning.

Omdat in de omgeving weinig ruimte is voor parkeren komt onder de appartementen een parkeerkelder. De vrees van het CDA dat toch op maaiveld geparkeerd moet worden indien de kelder niet haalbaar is kon door wethouder Nico Gerritsen weg worden genomen. Dat is een idee dat nog stamt vanuit het oude plan. Voor parkeren van bezoekers is wel ruimte in de directe omgeving. Langs de Lariksstraat ligt een parkeerstrook waarvan de meeste tijd weinig gebruik wordt gemaakt.

KARAKTER Voor Jan van den Brink (SGP) weegt zwaar of met de uitvoering van het plan niet het dorpse karakter van Putten wordt aangepast. Aalt Posthouwer (ChristenUnie) vraagt zich af of het tegemoet komen aan financiële wensen van de aanvrager in de toekomst niet tot precedentwerking kan leiden.

Bert Klompenhouwer (VVD) vindt het begrijpelijk dat aan de rand van het centrum gekozen wordt voor duurdere appartementen. Starterswoningen passen, zo geeft hij aan, niet in deze omgeving. Dat maakt voor hem het plan aanvaardbaar.

BEREN Rien van den Hoek (Wij Putten) ziet geen beren op de weg maar welpen en wil eerst overleg met de fractie of goedkeuring aan het plan kan worden gegeven. Dat geldt ook voor het CDA en de ChristenUnie. Volgens wethouder Gerritsen is elf het maximale aantal woningen dat het college van burgemeester en wethouders aanvaardbaar vindt. Voor hem is het uitgangspunt dat het plan past binnen het beleid zoals dat door de gemeente wordt gevoerd.

Minder moeite heeft de meerderheid van de commissie met het plan voor een gewijzigd plan voor de percelen Handelsweg 2 en Husselsesteeg 26. Hier ligt een goedgekeurd plan voor de bouw van vier twee-onder-een-kap woningen. Dat wordt nu gewijzigd in twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kap woning. Ook vindt ontsluiting plaats via de Husselsesteeg.

VERZOEK Met het gewijzigde plan wordt tegemoet gekomen aan een verzoek vanuit de gemeenteraad zelf. Dat gaf het college opdracht om te zien of de woningen verder vanaf het industrieterrein konden worden gerealiseerd en ontsluiting via de Husselsesteeg. Daarin is men, zo zegt Gerritsen, nu geslaagd. Het betekende wel dat de bouwer diep in de buidel moest tasten om een stukje extra grond aan te kopen.

Wethouder Gerritsen moet nog wel aan de slag om het raadsvoorstel aan te passen omdat dit te veel ruimte biedt voor eventuele extra woningbouw. Dat maakt dat het uiteindelijke voorstel nog wel in de gemeenteraad moet worden besproken voor een definitief 'ja' klinkt op het gewijzigde plan.