Uitgebreider afval scheiden in 2016

PUTTEN Na de grootscheepse campagne van de gemeente om plastic afval gescheiden in te zamelen, blijft zij stappen zetten om Putten schoner, duurzamer en milieubewuster te maken. Ook voor 2016 liggen weer nieuwe plannen klaar.

door Irene Willemsen

De gemeenteraad probeert Puttenaren op verschillende manieren bewuster om te laten gaan met het milieu. Een van die manieren is het scheiden van afval. Uit onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat een gemiddeld persoon per dag bijna 5 kg afval per week produceert. Veel afval kan echter hergebruikt worden door te recyclen. Ook de gemeente Putten wil haar steentje bijdragen aan dit traject van afval naar grondstof en stimuleert haar inwoners daarom hun afval gescheiden aan te leveren.

Plastic afval scheiden

Een aantal jaren geleden startte de gemeente met het gescheiden inzamelen van plastic afval. De afvalzakken voor het plastic zijn voordeliger gemaakt dan de restafvalzakken om inwoners te stimuleren het afval gescheiden aan te leveren.

Glasbakken

In de omgeving van lokale supermarkten zijn glasbakken geplaatst waar glas ingezameld wordt op kleur. Nu kan dit nog gemakkelijker, want deksels en restjes mogen tegenwoordig ook in de bak.

Restafval

Om Puttenaren te stimuleren het afval op de juiste wijze te scheiden gaan de gemeentewerkers strenger controleren op het gewicht van de restafvalzakken. Door GFT van het restafval te scheiden beperkt men aantal kilo's van de restafvalzak gemakkelijker tot het maximale gewicht van 7kg. Daarbij voorkomt de inwoner een boete voor een te zware zak. Deze bedraagt €97,=.

GFT

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de moeilijkheidsgraad van GFT scheiden. Veel inwoners weten wel wat bij het GFT hoort, maar vinden scheiden praktisch gezien lastig. Een tip die de gemeente onlangs op haar site postte: ,,plaats een GFT-bakje op uw aanrecht dat u dagelijks leegt." Wat veel mensen ook niet weten is dat wegwerpluiers en billendoekjes in de GFT-zak horen.

Sappakken en blikken

Voorheen waren deze restproducten bij de supermarkt in te leveren, maar dat is vrijwel nergens meer mogelijk. In 2016 wil de gemeente daarom de sappakken en lege blikken in gaan zamelen in de zakken voor het plastic afval. De restafvalzakken zullen dan ook nog maar eens per veertien dagen opgehaald worden.