• Robin van Lonkhuijsen

Vakantiepark verspeelt 40.000 euro aan gemeente

PUTTEN De eigenares van vakantiepark De Kern moet dwangsommen van in totaal veertigduizend euro betalen aan de gemeente Putten. Het bezwaarschrift tegen de invordering van het bedrag is door het college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard. Dat neemt daarmee het advies over van de commissie bezwaarschriften.

Wijnand Kooijmans

Een dwangsom van tienduizend euro is de Puttense zondermeer verspeeld. Het bezwaarschrift tegen het innen van dit bedrag door de gemeente is te laat door haar ingediend. Tegen de dertigduizend euro is wel bijtijds bezwaar gemaakt. Betrokkene: 'De reden welke door de gemeente wordt gehanteerd om de dwangsom op te leggen is in strijd met het eigen beleid, zoals de gemeente dat voert. Ook wordt door het college het begrip 'permanente bewoning' volledig miskent. Aan de gemeente is een passend plan van aanpak voor bungalowpark De Kern aangeboden. Maar dat is onterecht en ongemotiveerd verworpen. Terwijl richting derden de indruk is gewekt dat de permanente bewoning door de gemeente zou worden gelegaliseerd of op 'n

minst gedoogd."

De commissie bezwaarschriften concludeert dat de Puttense onderdak biedt aan arbeidsmigranten die seizoensgebonden werk verrichten en aan mensen die op de reguliere huizenmarkt niet aan bod komen. Maar dit wordt door de commissie niet gezien als een bijzondere omstandigheid op grond waarvan de gemeente moet afzien van het innen van de dwangsommen.

De zaak spitst zich toe op de vraag of een vrouw daadwerkelijk drie maanden heeft verbleven op het park. Door de vertegenwoordiger van de eigenares is aangegeven dat ze hier wel drie maand heeft staan ingeschreven maar dat ze aanmerkelijk korter op het park heeft verbleven. Maar volgens de commissie is bij meerdere controles de betreffende vrouw wel aangetroffen op het

park. Dat rechtvaardigt volgens hen dat de gemeente nu overgaat tot het innen van de dwangsommen. Ook is niets gebleken van een toezegging rond legalisering door een bevoegd persoon.