• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

    Wijnand Kooijmans

Veel kritiek op sloopplannen

PUTTEN De sloop van drie gemeentelijke plannen roept veel kritiek op bij veel leden van de raadscommissie Ruimte. Het gaat zowel om het ontbreken van concrete plannen voor de leegkomende locaties als de hoge kosten van de sloop. Deze worden geraamd op 151.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een boerderijtje aan de Hooiweg, de voormalige accommodatie van de handboogschutters en de Achterstraat 35. De panden verkeren in slechte staat waardoor het, volgens wethouder Roelof Koekkoek, de hoogste tijd is nu te slopen.

AANKOOP Het pand aan de Achterstraat is ongeveer tien jaar geleden aangekocht door de gemeente. In de loop der jaren zijn diverse plannen ontwikkeld, maar deze bleken, zo geeft de wethouder aan, niet haalbaar. Mede gezien de crisisperiode waarmee men ook als gemeente te maken heeft gehad.

Henk Koornneef (Gemeentebelangen) vindt dat de huidige staat van het centrum de nodige zorgen baart. Waarvoor in zijn ogen de gemeente medeschuldig is. Hij vreest dat door de sloop en het ontbreken van plannen voor de locatie aan de Achterstraat het centrum nog verder achteruit gaat.

KOSTEN Evert van Rijk (SGP) vindt de totale kosten van de sloop erg hoog. Hij wil dat eerst een aanbesteding plaatsvindt en het college dan bij de commissie terugkomt om een definitief besluit te nemen. Ook vindt hij het belachelijk het ontstane gat aan de Achterstraat met uitsluitend zwarte grond te dichten.

Bert Klompenhouwer (VVD) vindt het een schrikbarend voorbeeld van geld over de balk smijten door het college. Zijn kritiek is dat de gemeente alles in het werk stelt om eigenaren van in slechte staat verkerende pand te dwingen met plannen te komen, maar ten opzichte van eigen panden niets onderneemt. Hij vindt de sloop kapitaalvernietiging.

SLOOP Geke Hoop (Wij Putten) vraagt zich af of sloop echt nodig is en of herbestemming niet mogelijk is. Ook staat ze kritisch ten aanzien van het ontbreken van toekomstplannen voor de betreffende locaties. Voor Arine van den Bor (ChristenUnie) weegt zowel het ontbreken van plannen als de hoogte van de sloopkosten zwaar. Jan van Meerveld (CDA) vraagt zich af of in het pand van de handboogschutters geen andere sportvereniging kan worden gevestigd.

Volgens wethouder Roelof Koekkoek is het pand aan de Achterstraat tweemaal te koop aangeboden. Er bleek echter geen liefhebber voor te zijn. „Het wordt echt tijd de panden nu te gaan slopen gezien de slechte staat waarin ze verkeren. Zowel het pand van de handboogschutters als het boerderijtje zijn alleen tegen zeer hoge kosten te behouden en nauwelijks te restaureren. Het pand van de handboogschutters is aangekocht omdat de vereniging failliet ging."

VAN ROSSEM Tijdens de commissie werd duidelijk dat de gemeente ook moeite heeft met een goed plan voor de locatie Van Rossem. Mede door de erfdienstbaarheid die op deze locatie ligt, kan onder meer het plan van de Woningstichting Putten hier te bouwen geen doorgang vinden. Indien geen andere oplossing mogelijk is, denkt Koekkoek aan het aanleggen van parkeerplaatsen op deze locatie.

Klompenhouwer spreekt van wanbeleid als het gaat om de afgelopen periode rondom de Achterstraat. „We hebben als gemeente het centrum mede laten verloederen. Er komt een parkeerterrein, hoe verzin je het. Ik vraag mij af wat het college de afgelopen acht jaar heeft zitten doen." Het feit dat het huidige college destijds niet het pand heeft aangekocht, doet daar volgens hem niets van af. „Je neemt de lasten en lusten over. Anders moet je daar niet gaan zitten."

WERK Volgens Koekkoek is alles in het werk gesteld om tot plannen te komen, maar heeft geen enkel plan het gehaald. Het is nu aan de gemeenteraad al dan niet met de sloop in te stemmen.