• Wijnand Kooijmans

Veel vraagtekens rondom huisvesting arbeidsmigranten

PUTTEN De beslissing over de komst van twee gebouwen voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Voorthuizerstraat is doorgeschoven. Het college van burgemeester en wethouders wil hierover eerst een brede maatschappelijke discussie voeren.

Wijnand Kooijmans

De weerstand tegen de komst van het complex onder de directe omwonenden is groot. Dat resulteerde onder meer al in een handtekeningenactie, opgestart door Ellis van Dam die als niet raadslid voor Gemeentebelangen deelneemt aan commissievergaderingen in de raad. Dat maakt dat gewaakt moet worden voor belangenverstrengeling en zij zeker niet als de woordvoerder van Gemeentebelangen moet optreden.

GEMEENTERAAD Maar ook bij de gemeenteraad is geen meerderheid te vinden voor de komst van het complex. Er zijn veel vraagtekens. Mede omdat de gemeente Putten al een in de volksmond 'Polen camping' heeft waar zo'n 150 arbeidsmigranten zijn ondergebracht.

Vaste bewoners van deze camping zijn daar weinig gelukkig mee. Ze vinden dat de gemeente Putten daarmee onrechtmatig handelt, omdat permanente bewoning uit den boze is en hard wordt aangepakt. Zij hebben er grote moeite mee zelf regelmatig te worden gecontroleerd door de toezichthouders van de gemeente Putten, terwijl op de aanwezige arbeidsmigranten in hun ogen geen enkele controle plaatsvindt.

WASSEN NEUS Een bewoner heeft bij de gemeente een verzoek ingediend handhavend op te treden tegen de bewoning van chalets door arbeidsmigranten. Maar deze kreeg de indruk dat zo'n verzoek voor de gemeente een wassen neus is, omdat het uitzendbureau dat de arbeidsmigranten huisvest steeds op grond van nieuwe aanvragen een ontheffing krijgt.

De kritiek richt zich ook op burgemeester Henk Lambooij die in hun ogen maar wat graag met het project Vitale Vakantieparken op de voorgrond treedt. Maar, zo vinden ze, de ogen dicht houdt voor clandestiene ontwikkelingen op de 'Polen camping'.

DISCUSSIE Dat maakt, in combinatie met de huisvesting van statushouders, dat het een lastige maatschappelijke discussie gaat worden. De statushouders huisvesten is een verplichting die de gemeente wordt opgelegd. Voor woningzoekenden in Putten is het echter moeilijk te verteren dat zij steeds langer moeten wachten op een woning.

De enige oplossing die tot nu toe door de gemeenteraad is aangedragen is het roepen om 'bouwen, bouwen en nog eens bouwen'. Maar ook dat is lastig. Plannen op het terrein van Matchpoint sociale woningbouw te plegen roepen bij de omwonenden weer bezwaar op. Dat maakt dat een brede maatschappelijke discussie meer dan gewenst is. Al mag worden verwacht dat de uitkomsten over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden heen getild. Voor die tijd zal geen enkele fractie de vingers willen branden.